Rowerowe podsumowanie roku 2015.

Share Button

Przedstawiamy Państwu raport z działań Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów. Nasze działania są kontynuacją Świdnickiej Masy Krytycznej.

policzymy rowerzystówW dniu 17.1.2015 odbyło się spotkanie założycielskie ŚMDR. Od tego czasu istniejemy jako stowarzyszenie. W dniu 11.2.2015 zostaliśmy wpisani do KRS -u.
Założenia, które obraliśmy podczas spotkania założycielskiego to:

1. kontynuacja badań natężenia ruchu rowerowego
2. comiesięczne przejazdy w ramach Świdnickich Mas Krytycznych
3. realizacja edukacji rowerowej w szkołach
4. konferencja w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
5. konsultacje dokumentów
6. kampania All For Planet (AFP)

Wszystkie założenia oprócz kampanii All For Planet udało się nam zrealizować. Jeżeli znajdzie się osoba, która chciałaby koordynować tę kampanię w Świdniku serdecznie zapraszamy :)!

I) W rzeczywistości w tym roku zrealizowaliśmy lub wpłynęliśmy na powstanie większej liczby działań niż planowaliśmy. Były to:

1. Cyklicznie cały rok – Świdnickie Masy Krytyczne
2. Marzec 2015 Wspólnie z Towarzystwem Dla Natury i Człowiek, wprowadziliśmy edukację rowerową (teoretyczną i praktyczną) do wszystkich Świdnickich szkół – rekomendacje od szkół, program był współfinansowany przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową oraz Urząd Miasta Świdnik.

szkolenie dla nauczycieli 3h/11 osób
edukacja teoretyczna dla uczniów 40h/410 osób
edukacja praktyczna dla uczniów 14h/100 osób

3. Maj 2015 powstają pierwsze pasy rowerowe na Alei Lotników Polskich
4. Maj 2015 opiniowaliśmy, w których miejscach mają stanąć stacje rowerowe. Na podstawie tej opinii powstanie 5 punktów wypożyczalni rowerowych na terenie Świdnika, z których będziemy mogli korzystać od przyszłego roku. System będzie połączony z Lublinem.
5. Maj 2015 trzecie urodziny Świdnickiej Masy Krytycznej
6. Czerwiec 2015 ogólnopolska sieć Miast dla Rowerów odwiedza Świdnik
7. Czerwiec 2015 jako jedno z najmniejszych miast dołączamy do ogólnopolskiej sieci Miast Dla Rowerów
8. Lipiec 2015 kontraruch na 3 ulicach (w tym na jednej kontrapas)
9. Lipiec 2015 jesteśmy oficjalnym partnerem Parady Rowerowej z okazji 35. rocznicy Świdnickiego Lipca
10. Sierpień 2015 powstaje pierwsza droga dla rowerów o nawierzchni asfaltowej
11. Sierpień 2015 jesteśmy oficjalnym partnerem Fundacji Krok do Marzeń w akcji „w protezie na rowerze”
12. Wrzesień 2015 walczyliśmy o wiaty rowerowe pod wszystkimi szkołami w Świdniku w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Świdnik. Mieszkańcy poparli nasz projekt -realizacja 2016
13. Wrzesień 2015 organizujemy Świdnicki Dzień Mobilności podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w ramach którego odbyła się debata poświęcona bezpiecznemu dojazdowi do szkół. Wieczorem Radni (Miejscy oraz Powiatowi) mieli możliwość z przejechać się z nami po infrastrukturze rowerowej. W trakcie przejazdu Radni zapoznali się z dobrymi i złymi praktykami,
14. Wrzesień 2015 od 3 lat prowadzimy badania natężenia ruchu rowerowego
15. Powołanie rzeczniczki prasowej Stowarzyszenia, czynnej aktywistki rowerowej – Małgorzaty Pastusiak
16. Listopad 2015 wraz z studentką Gospodarki Przestrzennej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Anną Kluziak prowadzimy ankietę „Czy jesteś zadowolony z infrastruktury rowerowej w Świdniku?”
17. Grudzień 2015 pod presją czasu zafundowaną przez Urząd Miasta powstaje dokument „Koncepcja ścieżek rowerowych w Świdniku”
18. Grudzień 2015 na nasz wniosek PKP stawia stojaki rowerowe w całym Powiecie Świdnickim

II) W 2015 r. opiniowaliśmy i konsultowaliśmy dokumenty:
W podsumowaniu uwzględnione są spotkania konsultacyjne z grudnia 2014 r., ponieważ mają one wpływ na działania w tym roku.

4.12.2014
Spotkanie w Urzędzie Miasta Świdnik.
Główne tematy to opcja wprowadzenia kontraruchu w Świdniku na ulicach jednokierunkowych
(z pozytywnym odzewem ze strony wice-burmistrza Andrzeja Radka), wprowadzenia Standardów rowerowych na wzór lubelskich w przyszłym roku (ze strony Starostwa padała deklaracja budowy przyszłych ddr z nawierzchni bitumicznej ).
Pojawił się temat kompleksowego połączenia rowerowego Lublin-Świdnik i uruchomienia na wzór Lublina systemu roweru publicznego.
Na tym spotkaniu wice-burmistrz Andrzej Radek zaproponował powstanie kompleksowego dokumentu integrujący powstawanie ścieżek rowerowych. Na tej podstawie w budżecie UM
w 2015 pojawiła się kwota 20 tys. (następnie powiększona do 24 tys.) na stworzenie koncepcji ścieżek rowerowych w Świdniku. O koncepcji pisaliśmy wiele.

18.03.2015 Spotkanie w Urzędzie Miasta dotyczące edukacji rowerowej w Świdnika
Na spotkaniu przedstawiciel Porozumienia Rowerowego z Lublina podzielił się doświadczeniami w zakresie edukacji uczniów oraz poinformował o sposobach wypracowanych w tym zakresie. Jednocześnie zostało podane do wiadomości, że Lublin jest liderem w zakresie edukacji rowerowej i prowadzi konferencje w Polsce oraz zagranicą (Lwów, Budapeszt), na które Porozumienie Rowerowe jest zapraszane w roli eksperta. W czasie prezentacji zostały rozdane materiały informacyjno – szkoleniowe dotyczące edukacji rowerowej.

30.03.2015
Spotkanie na temat infrastruktury rowerowej.
Z inicjatywy Zarządu Powiatu Świdnickiego w Starostwie odbyło się spotkanie na temat infrastruktury rowerowej.
Podczas rozmów zostały poruszone następujące tematy:
– koncepcja wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Al. Lotników Polskich od skrzyżowania z ul. Niepodległości w kierunku WSK PZL,
– projekt drogi dla rowerów na Al. Lotników Polskich w kierunku drogi serwisowej,
– koncepcja budowy drogi dla rowerów wzdłuż projektowanej ul. Kusocińskiego z nawierzchni bitumicznej (była to propozycja Starostwa),
– koncepcja budowy drogi dla rowerów Lublin-Świdnik od strony ul. Dworcowej (regulacja prawna),
– inicjatywa Zarządu Powiatu w sprawie zamontowania nowoczesnych u-kształtnych stojaków rowerowych przy jednostkach powiatowych.

28.05.2015
Wypożyczalnie rowerów
Opiniowaliśmy, w których miejscach mają stanąć stacje rowerowe. Na tej podstawie powstanie 5 punktów wypożyczalni rowerowych na terenie Świdnika, z których od przyszłego roku będziemy mogli korzystać. System będzie połączony z Lublinem.

18.06.2015
Konsultacje w sprawie typów stojaków rowerowych.
Na tej podstawie ustawiono mobilne stojaki rowerowe pod siedzibą Starostwa Powiatowego, Liceum nr 1 im.W. Broniewskiego, pod Galerią Venus w Świdniku.

2.07.2015
Połączenie z szlakiem Green Velo.
W Starostwie Powiatowym w Świdniku odbyło się spotkanie z przedstawicielami i władzami powiatu, gmin, miasta Lublin oraz organizacjami pozarządowymi. Dyskusja dotyczyła wypracowania wysokich standardów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu oraz połączenia ich z długą na ok. 2000 km ścieżką projektu Green Velo, oddaloną od Powiatu Świdnickiego zaledwie o 20 km. Dzięki takim rozwiązaniom skorzystają nie tylko rowerzyści, ale też przedsiębiorcy z powiatu i lokalne społeczności, a połączenie Green Velo aż do Świdnika pozwoli także skomunikować Lublin ze szlakiem biegnącym przez kilka województw wschodniej Polski. Ustalono plan działań, aby te cele osiągnąć.
Podsumowanie spotkania:
– Wyznaczenie lidera współpracującego z Gminami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w celu wypracowania wspólnej wizji oraz działań w przyszłości.
– Potrzeba stworzenia strategii określającej kierunki tras rowerowych i rozwoju turystyki rowerowej na ternie powiatu.
– W ramach strategii określenie standardów dróg rowerowych.
– Zinwentaryzowanie ciekawych miejsc (przyrodniczych i kulturowych) na terenie Powiatu Świdnickiego.
– Stworzenie mapy tzw. wąskich gardeł infrastruktury oraz ich likwidacja (np. budowa asfaltowych dróg rowerowych w miejscu odcinków szutrowych lub piaszczystych łączących istniejące drogi lokalne o dobrej nawierzchni. Często są to krótkie odcinki do kilku kilometrów, które są w stanie wygenerować bardzo duży, nowy ruch rowerowy).

13.07.2015
Podsumowanie edukacji rowerowej 2015
Z inicjatywy Urzędu Miasta oraz Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów, odbyło się podsumowanie zajęć edukacji rowerowej, teoretycznych i praktycznych, które odbyły się we wszystkich świdnickich szkołach.
Na spotkaniu poruszany był temat rozwoju edukacji rowerowej na przyszły rok.

19.08.2015
Trawniki – konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Giełczwi”.
Konsultacje dotyczące opracowania lokalnej strategii rozwoju. Dzięki spotkaniom mieszkańcy mieli okazję podzielić się swoimi pomysłami i wyrazić opinię na temat tych już istniejących. Był to realny wpływ na otoczenie.
W trakcie spotkania zgłosiliśmy koncepcję przyłączenia Powiatu Świdnickiego do istniejącej infrastruktury rowerowej Green Velo

8-15.12.2015
Konsultacje Koncepcji ścieżek rowerowych w Świdniku, która kosztuje 24 000
Dopiero po interwencji w mediach zaproszeni zostaliśmy na spotkanie dotyczące konsultacji tego dokumentu Na spotkaniu przedstawiono prezentację obszernej mapy i nie dano możliwości wglądu w nią. Na kolejnym spotkaniu dostaliśmy streszczenie bez mapy do konsultacji. Dokument powstaje pod presją czasu bez możliwości faktycznego przeanalizowania mapy oraz opisu.

III) W 2015 reprezentowaliśmy oraz promowaliśmy Świdnickie rozwiązania:

17.03.2015
Warszawa Sejm „Konferencja – Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze” – Prezencja Świdnika jako dobrej praktyki
20.04.2015
Lublin Konferencja pt. „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka.” – Dobre praktyki w zakresie działań edukacyjnych oraz współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Świdniku
22.05.2015
Biłgoraj „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka” – Dobre praktyki w zakresie działań edukacyjnych oraz współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Świdniku
19.06.2015
Lublin – Seminarium „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” – Dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Świdniku
28.06.2015
Lubartów – reprezentujemy Świdnik na imprezie „Święto Roweru”
1.07.2015
Uczestniczymy w otwarciu pierwszego przejścia pieszo rowerowego w Dołhobyczowie pomiędzy Polską a Ukrainą
12-15.09.2015
Kielce Bike-Expo
20.09.2015
Audyt infrastruktury rowerowej w Lubartowie
21.09.2015
Świdnik debata „Szkoły Dla Rowerów” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
28.09.2015
Brześć, Białoruś – audyt miasta oraz prezentacja „Doświadczenia Świdnika w ramach polityki rowerowej”
10.10.2015
Krzywy Róg, Ukraina – Velo Forum „Roweryzacja 40-tysięcznego miasta na przykładzie Świdnika”
17-20.11.2015
Kraków wizyta studyjna oraz XX – lecie Miast Dla Rowerów
27-30.11.2015
Wizyta studyjna Berlina i Brandenburgii w ramach Green Velo Polska
14.12.2015
Debata „Lublin – stolica ruchu rowerowego?” dobre praktyki ze Świdnika

Świdnik Miasto Dla Rowerów
Maciej Lubaś