Radni Dla Rowerów

Share Button

W ramach Świdnickiego Dnia Mobilności który odbył się 21.09.2015 odbył się przejazd rowerami z Radnymi Miasta oraz Powiatu po naszym mieście.

Lsw.24

Na przejazd zaproszonych było 40 Radnych, a faktycznie przybyli:

Elżbieta Migut, Jakub Osina, Robert Kasprzak – Radna i Radni Starostwa Powiatowego w Świdniku
Radosław Brzózka, Alfred Bondos, Włodzimierz Radek, Ludwik Kawalec, Andrzej Krupa – Radni Miasta Świdnik

Podczas przejazdu były pokazane dobre praktyki oraz przekazane zostały rekomendacje co można poprawić w naszym mieście.

I) Pierwsze pasy rowerowe – Aleja Lotników Polskich.

W trakcie przejazdu odwiedziliśmy pierwsze pasy rowerowe znajdujące się na ul. Alei Lotników Polskich.
Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Świdniku, oddana w maju tego roku.

11999729_440515726136258_7817909026054160311_o

25% rowerzystów jeździ po pasach

17.09.2015 w godz 6:30-8:30 i 15:00-17:00 poruszało się 206 rowerzystów z czego 141 jechało po chodniku a 46 po pasach.
Tego dnia badania objęły szczyt poranny, dodatkowo była ładna pogoda dlatego najprawdopodobniej rowerzyści wybierali nawierzchnię asfaltową (pasy rowerowe).

Dlaczego pasy w tym miejscu?

– Wybudowanie w tym miejscu ścieżki rowerowej pochłonęłoby ponad dwieście tysięcy złotych i trwałoby pewnie ponad trzy lata. Podczas badań natężenia ruchu, które prowadzimy od 2013 roku, okazało się, że ponad trzysta osób porusza się codziennie w stronę WSK. Na Alei Lotników Polskich nie było do tej pory infrastruktury rowerowej. Rowerzyści jeździli szeroką jezdnią albo chodnikami, dlatego wydzielenie pasów rowerowych było koniecznością. Początek oraz koniec pasów rowerowych są oznaczone zarówno znakami pionowymi jak i poziomymi.
Pasy na Al. Lotników Polskich zostały namalowane 25 maja 2015 roku, łączą ul. Niepodległości z WSK, Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Powiatowym Urzędem Pracy i Policją.
– Pasy rowerowe, choć są na jezdni, są znacznie bezpieczniejsze i mniej wypadkogenne niż wydzielone  DDR. Spowodowane jest to tym, że mimo oddzielenia DDR od jezdni, występują na nich miejsca przecięcia z jezdnią w postaci przejazdów rowerowych lub wyjazdów z posesji. Najczęstszą typem zdarzeń w tych miejscach jest zderzenie boczne z racji nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez kierującego autem. Na pasach nie występuje to zjawisko, bo kierowcy zatrzymują się przed wjazdem na jezdnię z pierwszeństwem. Kolejnym argumentem przemawiającym za pasami rowerowymi jest ich nieprzeplatanie się z chodnikiem. Poza tym namalowanie i oznakowanie pasów jest nieporównywalnie tańsze i szybsze niż wybudowanie porządnej DDR od zera.

Niestety pasy rowerowe mają też swoje mankamenty.
Jadąc z WSK w stronę Helikoptera pasy kończą się przy ul. Struga. Od niedawna pojawił się tam znak B-9 (zakaz wjazdu rowerem).

 

12002539_440515762802921_3530596345322314755_o

Do tej pory osoby jadące z WSK w stronę Helikoptera, Szpitala czy Armii Krajowej mogli odbywać podróż bez siadania z roweru, obecnie stoi tam znak B-9.

pasy bez b9 1Obecna sytuacja.

pasy b9

Osoba jadąca z WSK w stronę Helikoptera musi:
1) zsiąść z roweru
2) przeprowadzić przez przejście dla pieszych
3) przejechać przez przejazd dla rowerów (brak świateł)
4) przejechać przez przejazd rowerowy (światła)

Postawienie znaku B9 powoduje:
– wypadkogenność (osoba chcąca się poruszać z WSK w Armii Krajowej musi przekroczyć 1 przejście dla pieszych oraz 2 przejazdy rowerowe)
– wydłużenie czasu jazdy
– zmniejszenie komfortu jazdy
Inwestycja Starostwa Powiatowego w Świdniku

REKOMENDACJA:
Zalecane jest usunięcie tego znaku

II) Szkoła dla rowerów.
II LO. im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku to najlepiej przygotowana w Świdniku szkoła dla rowerzystów. Zastanawiacie się dlaczego?

12014979_440515802802917_8647617196050389645_o

1) jest to pierwsza szkoła w Świdniku która posiada drogę rowerową (około 10 lat temu powstała tu ddr)
2) uspokojenie ruchu (od strony Alei Lotników Polskich znajduje się 5 garbów)
3) 8 miejsc parkingowych pod szkołą (warunkujących bezpieczeństwo)
4) 150 miejsc parkingowych dla rowerów (które codziennie są zajęte)

REKOMENDACJA
1) Inwestowanie w bezpieczne u-kształtne stojaki i wiaty rowerowe

Inwestycje wykonane były przez Urząd Miasta w Świdniku oraz Szkołę

III) Rowerzyści pod prąd
Dobry przykład jak można udostępnić ulice jednokierunkowe dla rowerów.

12032916_440515832802914_891173133240858583_o 12010657_440515869469577_7043545863973779700_o
Kontraruch jest rozwiązaniem bardzo ułatwiającym życie rowerzystom i rowerzystkom. Dzięki niemu możemy bezpiecznie i legalnie poruszać się pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Od kilku lat jest wprowadzany na wszystkich ulicach jednokierunkowych, w takich miastach jak: Radom i Reda. Gdańsk, w którym występuje obecnie na aż 24,5 km dróg jednokierunkowych, czyli 138 ulic z kontraruchem. Praktyka pokazała że w latach 2009-2013 odnotowano jedynie jedno zdarzenie wynikające bezpośrednio z legalnej jazdy pod prąd. Szerokość ulicy również nie stoi na przeszkodzie zastosowania tego udogodnienia, z uwagi na jego wdrażanie jedynie w strefach ruchu uspokojonego. Od 6.07.2015 Świdnik posiada 3 ulice z kontraruchem (ul.Tuwima, Konopnickiej, oraz z dodatkowym wyznaczonym kontrapasem ul.Okulickiego). 

Inwestycja została zrealizowana przez Urząd Miasta Świdnik.

IV) Brak ciągłości na ul. Alei Lotników Polskich z Kruczkowskiego.
Od 8.10.2015 wchodzi w życie nowelizacja rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393, nowelizacja – D.U.2015.1313) i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181, nowelizacja – D.U.2015.1314). WIECEJ NA : http://www.miastadlarowerow.pl/index_wiadomosci.php?dzial=2

Co można zmienić?

REKOMENDACJA:
Dzięki nowelizacji jest możliwość wymalowywania przejazdów rowerowych na wąskich przejściach dla pieszych. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać ciągłości na Alei Lotników Polskich.
Inwestycja Starostwa Powiatowego w Świdniku

V) Przejazd pierwszą asfaltową drogą dla rowerów.

Dobry przykład jak budować infrastrukturę rowerową w Świdniku.

Od wielu lat rowerzyści i rowerzystki lobbowali o stosowanie na drogach dla rowerów równej nawierzchni bitumicznej w miejsce powszechnie stosowanej kostki betonowej. Od niedawna, czyli od sierpnia tego roku Świdnik dołączył do miast, które może pochwalić się drogą dla rowerów o nawierzchni bitumicznej. Jesteśmy w trakcie budowy pierwszej drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltowej. Starostwo Powiatowe w Świdniku zapowiedziało, że wszystkie drogi rowerowe w powiecie świdnickim będą realizowane w takim standardzie.
Inwestycja realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz współfinansowana przez Urząd Miasta w Świdniku.

VI) Zespół Szkół nr 2
Podczas spotkania został przedstawiony przykład Zespołu Szkół nr 2.
Codziennie do szkoły przyjeżdża około 150 w większości robią to nielegalnie. Dlaczego tak się dzieje?

Ponieważ:
1) Droga dla rowerów biegnie na ul. Wyszyńskiego jednak od strony wieżowca „rotacyjnego”
2) Drogi znajdujące się wokół szkoły są albo jednokierunkowe (bez kontraruchu) albo ciągi piesze nie maja dopuszczonego ruchu rowerowego wokół szkoły.

koncepcja urowerowienia Zespołu szkół nr 2 – Maciej Lubaś

REKOMENDACJE:
1) wybudowanie wyniesionego przejścia z przejazdem dla rowerów na ul. Wyszyńskiego
2) wybudowanie drogi dla rowerów łączącej ul. Wyszyńskiego z Zespołem Szkół nr 2
3) wybudowanie drogi dla rowerów od strony Kościoła Okrągłego łączącego ul. Modrzewiową z Zespołem Szkół nr 2
4) włączenie ruchu rowerowego na chodnikach
5) udostępnienie ulic jednokierunkowych dla rowerów w obu kierunkach
6) inwestowanie w bezpieczne u-kształtne stojaki i wiaty rowerowe

Dodatkowo zapraszamy Państwa do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Świdniku  na projekt nr 4 – wiaty rowerowe pod wszystkimi szkołami. 

 

Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów
Maciej Lubaś