Aktywiści rowerowi z Ukrainy w Świdniku

Share Button

W Polsce mamy 930 miast, w których żyje 23 mln Polaków i Polek. Na 930 wszystkich miast przypada 719 miast, w których żyje od 2,5-50 tys. mieszkańców. To w małych miastach żyje prawie 9 mln mieszkańców co oznacza 39% ludności miejskiej.

Prawie połowa mieszkańców Polski mieszka właśnie w małych miastach i dlatego należy rozwijać infrastrukturę rowerową w małych i średnich miastach, tak, aby mieszkańcy mieli wybór środka transportu, którym bezpiecznie dojadą do pracy/szkoły czy na zakupy, a rodzicie będą mieli możliwość bezpiecznego puszczenia dziecka do szkoły.
Przykładem 40 tysięcznego miasta jest Świdnik, o płaskim ukształtowaniu terenu. Młode 64 letnie miasto o ścisłej zabudowę, w którym brak jest przecięć przez rzeki, koleje oraz drogi szybkiego ruchu.
Dlaczego to właśnie do Świdnika przyjechała wizyta studyjna? Jak może wyglądać szkoła przyjazna dla rowerzystów, współpraca z samorządem podczas projektowania infrastruktury rowerowej oraz czy małe miasto może być dobre do poruszania się rowerem. O tym wszystkim mogli się dowiedzieć aktywistki i aktywiści rowerowi z Ukrainy, którzy odwiedzili nas 11.10.2018 r.

Gościliśmy grupę 14 gości z Ukrainy, aktywnie działających na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Przyjechali do nas z obwodu donieckiego oraz z Kijowa na zaproszenie Stowarzyszenia Rowerzystów Kijowa.

Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 5. Dyrektor placówki Tomasz Szydło opowiadał o krótkiej, ale chlubnej historii Świdnika i rozwoju miasta. Przedstawił również pokrótce sylwetkę patrona szkoły Janusza Kusocińskiego.

W ramach wizyty studyjnej koledzy i koleżanki ze Wschodu dowiedzieli się o systemie karty rowerowej istniejącej w polskim prawie od wielu lat, a także edukacji rowerowej, którą nasze stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów zapoczątkowało w Świdniku ponad 4 lata temu.

Następnie zwiedzaliśmy szkołę oraz obiekty sportowe. Dużym zaskoczeniem dla gości był basen oraz nowoczesne obiekty sportowe, z których korzystanie na Ukrainie jest płatne.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się infrastruktura rowerowa na terenie szkoły. Podczas naszej wizyty pod szkołą stało ponad 120 rowerów. A szkoła ma 1400 uczniów i uczennic. Dużym zainteresowaniem cieszyło się miasteczko ruchu drogowego, na którym dzieci mogą szkolić swoje umiejętności przed wyjazdem rowerem w miasto.

Następnym punktem programu było spotkanie z władzami Powiatu Świdnickiego w Świdniku, przygotowane przez starostę Jakuba Osinę. Opowiadał o często wymagającej, ale rzeczowej współpracy powiatu z ŚMDR podczas projektowania i konsultowania propozycji powstającej infrastruktury rowerowej w Świdniku. Dzięki temu inwestycje rowerowe od początku powstają w standardzie nawierzchni asfaltowej, a projekty są konsultowane ze stowarzyszeniem.

 

Omówione zostały także tematy związane z działaniem oraz finansowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego, funkcjonującego w Lublinie i Świdniku, a który powstał dzięki finansowemu wsparciu Gminy Lublin, Gminy Świdnik oraz Powiatu Świdnickiego.
Rozmawialiśmy także o wiatach rowerowych, które stoją pod wszystkimi szkołami, o stacji naprawy rowerów oraz o świętach rowerowych, w których Starostwo czynnie bierze udział.
Goście zostali obdarowani workami i torbami z gadżetami promocyjnymi Starostwa. Odwdzięczyli się prezentami rowerowymi.

Ostatnim etapem spotkania był przejazd po Świdniku. Goście poruszali się na rowerach miejskich, których nieodpłatnie użyczył operator Nextbike.

 

Podczas przejazdu pokazane były różne rodzaje infrastruktury rowerowej Świdnika: drogi dla rowerów, ciągi pieszo – rowerowe, pasy rowerowe, kontraruch, kontrapasy oraz ulice z uspokojonym ruchem.
Członkowie Świdnik Miasto dla Rowerów opowiadali też o idei projektowania, o jakości powstającej infrastruktury oraz o tym jak sami z biegiem lat się rozwijamy.
Koledzy i koleżanki z Ukrainy byli mile zaskoczeni tym, że małe miasto może być przyjazne rowerzystom, a rowerzystów mamy w Świdniku mnóstwo.

To był dla nas wszystkich dobry czas. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą oraz pochwalić dokonaniami jaki przez kilka lat udało się wprowadzić w Świdniku.

 

Maciej Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów

1 Comment

  1. Pingback: Wizyta studyjna aktywistów rowerowych z Kijowa i Donbasu na Lubelszczyźnie – Fundacja Mobilności Aktywnej

Comments are closed.