Nasze uwagi do powstającego dokumentu „konsultacji” ścieżek rowerowych.

Share Button

Pomimo naszych próśb i starań, oraz zapewnień ze strony Urzędu Miasta Świdnika o współpracę, zamiast dokumentu, został udostępniony nam oraz mieszkańcom Świdnika jego „ogryzek” (skrócona wersja 19 str – brak mapy oraz szczegółowych opisów).

Przypominamy że 8.12.2015 w 45 min została nam zaprezentowana obszerna mapa składająca się z wielu szczegółów. Oczywiście od samego początku mapa oraz dokumentacja była tajna, w zasadzie do tej pory jest tajna.

Skrócona wersja (skrócona wersja 19 str) została okrojona z mapy, a opis zawężony do minimum, a także drastycznie zostało mało czasu na „konsultacje” (dok upublicznione 15.12.2015,) w takiej sytuacji Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów mogło zarekomendować tylko część swoich propozycji:

1) Ustalenie bezpiecznych dróg dla rowerów w 4 kierunkach przy wszystkich szkołach.
2) Koncepcja nie uwzględniała zmiany przepisów prawnych, na części proponowanych dróg można wyznaczyć pasy rowerowe lub sierżanty.
3) W koncepcji zabrakło hierarchizacji tras rowerowych – które trasy są najważniejsze. Takie trasy powinny powstać w pierwszej kolejności z określeniem ile to będzie kosztować i kiedy powstaną. Ważne by przy takiej koncepcji mierzyć środki na zamiary. Lepsza jest koncepcja kilku kilometrów tras, które powstaną, niż kilkudziesięciu, których nigdy nie będzie. Z wypowiedzi naczelnika wynikało, że przez najbliższe 4 lata powstaną 3 drogi (Nadleśna, Kusocińskiego, NSZZ Solidarność). Wszystkie te trasy przebiegają daleko od Centrum – z punktu widzenia ruchu rowerowego nie są najważniejsze.
Koncepcja nie została oparta o dostępne dane (np. liczba mieszańców, gęstość zamieszkania, główne zakłady pracy etc).
4) Należy przekonsultować swoje koncepcje z zarządcami dróg – Kolejnym problemem koncepcji jest, że powstając na zlecenie gminy uwzględnia także inwestycje na terenie dróg powiatowych, wojewódzkich, lasów państwowych (np. skrót z Dworcowej w Wojska Polskiego) czy kolei. Niestety na tych obszarach gmina nie może inwestować. Na koncepcji nie zostało wyraźnie zaznaczone – co jest realne a o co trzeba lobbować.
5) Świdnik ma szanse zostać miastem tranzytu turystki rowerowej. Miasto leży na trasie Lublin – Szlak Green Velo (najdłuższy szlak Polski). Rozważane są dwa warianty:
a) w stronę Okuninki – sugerowana trasa na Franciszków
b) w stronę Krasnegostawu/ Izbicy – sugerowana na Krępiec.

skrócona wersja 19 str wraz z naszymi rekomendacjami.

Jednocześnie wnioskujemy o cykliczne spotkania mające na celu dyskusję na temat planowanych inwestycji. W celu zapewnienia komfortu mieszkańcom, spotkania takie winny odbywać się w godzinach dostępnych dla mieszkańców czyli po godz 18:00.

członkowie i członkinie stowarzyszenia
Świdnik Miasto Dla Rowerów