Ulica Dworcowa – rekomendacje

Dworcowa
Share Button

Najszybsze połączenie dla rowerzystów, które istnieje między Świdnikiem a Lublinem, to ulica Dworcowa, biegnąca wzdłuż lasu Rejkowizna, łącząca się z Strefą Ekonomiczną Lublina.

W wielkim skrócie, jakość nawierzchni mogłaby posłużyć jako plan filmowy filmu katastroficznego. Ulica czasem żartobliwie jest nazywana Dziurasik Parkiem. Jakość jej nawierzchni znacznie się pogorszyła podczas budowy obwodnicy Lublina.  

 

Co ciekawe, fatalny stan techniczny drogi, niejako pozytywnie wpływa na uspokojenie ruchu. Kto jechał samochodem tą ulicą, ten wie, że uszkodzenie zawieszenia w aucie to nie problem. Dlatego paradoksalnie fatalny stan nawierzchni wpływa na to, że po tej ulicy kierowcy nie rozwijają ogromnych prędkości. Dla pieszych i rowerzystów droga jest dostępna, jednak podczas nawet lekkich opadów deszczu czy śniegu, podróż w nocy staje się nie lada wyzwaniem.

Od wielu lat mówi się o jej remoncie, natomiast pomimo przetasowań w samorządzie lokalnym, nic nie wpłynęło na zmianę jakości i bezpieczeństwa na tej ulicy. Warto też jest dodać, że w tym roku przebudowywany był odcinek przedłużenia ul. Józefa Franczaka “Lalka”, czyli wlot od strony osiedla Felin. Niestety i tamten odcinek nie posiada infrastruktury rowerowej, pomimo, że po stronie Lublina jest ona już przygotowana. 

Obecnie otrzymaliśmy projekt przebudowy

 

Łącznik ten jest niezwykle ważny dla rowerzystów, a także mieszkańców obrzeża Świdnika. 

Nasze stowarzyszenie prowadzi coroczne badania ruchu rowerowego, z którego wiemy, że dzień w dzień mieszkańcy Świdnika i Lublina poruszają się tą drogą. Badania, które prowadzimy od 2013 r. wykazują że przez ul. Dworcową w godzinach szczytu rannego 6:30-8:30 oraz szczytu popołudniowego 15:00-17:00 przejeżdża nawet ponad 150 rowerzystów. 

 

Na samym początku warto dodać, że odcinek, na którym miałaby się odbywać przebudowa, jest tylko częścią tej drogi i jest ona obiektywnie w najlepszym stanie,
w porównaniu z nawierzchnią od wjazdu do lasu Rejkowizna aż do ul. Brzegowej. 

 

Projekt został poddany analizie,  z niego możemy wyczytać że: 

 

 1. Zakres przebudowy ul. Dworcowej (a w zasadzie ul. Andrzeja Struga i ul. Dworcowej)  obejmuje od wysokości ul. ks. Piotra Ściegiennego do ul. Przy Lesie. Na czerwono oznaczony został zakres realizacji, na niebiesko to czego nie obejmuje projekt. 
 2. Zakres nie obejmuje najbardziej zdewastowanej nawierzchni ul. Dworcowej, która znajduje się od wjazdu do lasu Rejkowizna aż do ul. Brzegowej. 
 3. W ramach realizacji od strony osiedla Adampol, powstanie ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3m. Ciąg ten będzie bez linii segregacyjnej rozdzielającej pieszych i rowerzystów. Według Prawa O Ruchu Drogowym, na całym tym odcinku pieszy będzie miał pierwszeństwo. Rozwiązanie to może powodować konflikty pomiędzy pieszymi a rowerzystami na całej jej długości.
 4. Ciąg pieszo rowerowy znajduje się tylko na odcinku od ul. ks. Piotra Ściegiennego do ul. Deotym i kończy się chodnikiem. 
 5. W ramach przebudowy wyciętych będzie ponad 26 drzew. 
 6. Projekt nie przewiduje bezpiecznego połączenia z przejazdem kolejowym łączącym istniejąca infrastrukturę na ul. Żwirki i Wigury.
 7. Ciąg pieszo rowerowy zaprojektowany jest  z kostki brukowej.

Rekomendacje:

 1. Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wymaga zmiany z kostki brukowej 6/8 cm na nawierzchnię bitumiczną 3+3 lub 5 cm, w tym także na przecięciu się z drogami bocznymi.
 2. W miejscu zjazdów wymagane jest zachowanie niwelety ciągu pieszo-rowerowego (bez obniżeń i efektu falowania).
 3. Łącznik z przejazdem kolejowym. Na wysokości skrzyżowania z ul. Struga należy przewidzieć możliwość zjazdu/wjazdu z/na ciąg pieszo-rowerowy w formie wlotu drogi dla rowerów (czwarty wlot skrzyżowania).
 4. W miejscu zakończenia ciągu pieszo-rowerowego, przy ul. Deotymy należy zapewnić możliwość legalnego i bezpiecznego zjazdu/wjazdu rowerem, na/z ul. Dworcowej oraz zastosować fizyczne środki uspokojenia ruchu na jezdni (progi zwalniające).
 5. Inwentaryzacja w terenie drzewostanu i korekta projektu, tak, aby zminimalizować wycinkę drzew.

 

Projekt część pierwsza 

Projekt część druga

Projekt część trzecia