Deklaracja kandydata na Burmistrza Świdnika na lata 2018 -2023

Share Button

Już w tę niedzielę wybory samorządowe, wybierzemy burmistrza na lata 2018 – 2023.

Wysłaliśmy do wszystkich kandydatów na to stanowisko prośbę o deklarację, jakie starania uczynią, żeby zwiększyć ruch rowerowy w Świdniku.

Poniżej udostępniamy Państwu treść deklaracji.

1) Obiecuję połączyć wszystkie szkoły infrastrukturą rowerową, tak aby dzieci mogły bezpiecznie dojechać do szkoły.
2) Obiecuję połączyć Świdnik z Lublinem bezpieczną infrastrukturą rowerową.
3) Obiecuję dołożyć wszelkich starań, żeby wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową wypracować i stworzyć dogodne połączenie do osiedla Wschód, co oznacza stworzenie infrastruktury na osi ulic Niepodległości – Armii Krajowej.
4) Obiecuję wprowadzenie dokumentu określającego standardy budowanie infrastruktury pieszej i rowerowej, tak aby ta infrastruktura najlepiej służyła użytkownikom.
5) Obiecuję powołać zespół opiniujący inwestycje rowerowe. Zespół będzie składał się z urzędników, policjantów, strażników miejskich, członków Świdnickiego Klubu Rowerowego „Alfa” oraz członków stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów.
6) Obiecuję wprowadzić kampanie zachęcające do dojazdu rowerem – dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, firmy oraz w sam urząd miasta.
7) Obiecuję zwiększyć liczbę stacji roweru miejskiego w Świdniku o ………, oraz o ……… rowerów.
8) Obiecuję zwiększyć o ……… ilość stojaków rowerowych pod wszystkimi szkołami.
9) Obiecuję wprowadzić minimum ……… ulic z kontraruchem, tak, aby skracać drogę.
10) Obiecuję zamontować w min ……… miejscach liczniki rowerowe liczące i pokazujące ilu mieszkańców jeździ rowerami.