Audyt w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Audyt w ramach ETZT
Share Button

Najlepszym sposobem sprawdzenia infrastruktury jest skorzystanie z niej. Wczoraj odbył się audyt infrastruktury rowerowej w asyście Radnych, Burmistrza oraz Urzędników. Przejechaliśmy się rowerami oraz hulajnogami, żeby zobaczyć jak wygląda Świdnik na „małych kółkach”.

Nasze miasto w przeciągu kilku lat rozwinęło infrastrukturę rowerową, która zachęciła mieszkańców do wyboru roweru oraz od niedawna także hulajnóg. Warto dodać, że Świdnik ma już w zasadzie kompletny szkielet rowerowo-hulajnogowy. Poruszanie się „małymi kółkami” jest coraz bardziej bezpieczne.

Miasto jest małe, liczy niecałe 40 tys. mieszkańców, leży obok Lublina. W porównaniu do innych miast jest dość młode, dzięki czemu w dużym stopniu dobrze zaplanowane.

Na terenie aglomeracji brak jest rozcięć:

 • naturalnych: rzek, jezior, wąwozów czy też górek
 • antropogenicznych: tras szybkiego ruchu, linii kolejowych

Zwarta zabudowa oraz brak znacznych różnic w wysokości w terenie, powoduje że Świdnik jest atrakcyjny do jazdy rowerem.

Dodatkowo przez ostatnie lata Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, PEGIMEK, Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz Urząd Miasta Świdnik zamontowało szereg stojaków rowerowych pod blokami, instytucjami użyteczności publicznej oraz placówkami oświatowymi.

Powyższe działania wpłynęły na dużą dostępność naszego miasta dla osób niezmotoryzowanych.

Dynamiczny wzrost liczby osób niezmotoryzowanych oczywiście powoduje, że miasto wymaga kolejnych rozwiązań, które wpłyną na większe zainteresowanie wśród mieszkańców, wyboru transportu zbiorowego, rowerowego, hulajnogowego pieszego czy też rozsądniejsze korzystanie z samochodów osobowych.

Podczas audytu zwrócono uwagę na ogólne tematy

1. Wzdłuż głównych ulic: Wyszyńskiego Niepodległości Al. Lotników Polskich, Racławicka wymaga już budowy infrastruktury rowerowej obustronnej oraz takiej, o wyższych parametrach:

 • nawierzchnia bitumiczna,
 • szerokość co najmniej 2,5m,
 • wyłukowania i odgięcia zapewniające przejazd rowerem z prędkością 30km/h,
 • hierarchizacja budowy infrastruktury od największego do najmniejszego (samochód/rower/pieszy) i jednoczesne omijanie przystanków autobusowych, tak, aby rowerzysta nie potrącił pieszego wychodzącego spod wiaty czy autobusu.

2. Od 20.05.2021 po aktualizacji PRD, osoby poruszające się na elektrycznych hulajnogach mogą korzystać:

– z infrastruktury rowerowej (tam gdzie jest)
– z infrastruktury pieszej (ulice z prędkością powyżej 30km/h, na których nie ma infrastruktury rowerowej) 

Ze względu na ich budowę małe kółka oraz dość wąska kierownica, hulajnogi wymagają wyższych standardów budowy infrastruktury rowerowej, takiej jak:

– nawierzchnia bitumiczna,
– płyty chodnikowe,
– krawężniki na 0,0cm 

 

3. Wszelkie słupy, tablice, zaparkowane samochody a niekiedy żywopłoty ograniczają widoczność w miejscach, w których przecina się ruch rowerowy z samochodowym i pieszym. Trójkąt widoczności należy stosować także w odniesieniu do infrastruktury rowerowej, żeby zminimalizować ryzyko wypadków.

4. Wprawdzie wiele bloków posiada już bezpieczne stojaki u-kształtne, natomiast w dalszym ciągu dla części mieszkańców znoszenie i wnoszenie rowerów bywa problematyczne. Zaproponowaliśmy zamykane wiaty rowerowe pod blokami. Takie rozwiązanie zaobserwowaliśmy we Wrocławiu i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

 

W ramach audytu odwiedziliśmy lub rozmawialiśmy o poniższych lokalizacjach 

1) Placu Konstytucji 3 Maj

Trasę rozpoczęliśmy na placu, który jest jednym z głównych miejsc przecinających się szlaków komunikacyjnych w Świdniku. W tym też miejscu zaproponowaliśmy dopuszczenie ruchu rowerowego oraz uzupełnienie brakujących przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu Wyszyńskiego Niepodległości.

2) Dojazd do I LO i Norwida

Obecnie szkoła jest jedną z ostatnich, do której brakuje dedykowanej bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów i hulajnogistów . Chodzi oczywiście o odcinek wzdłuż ulicy Wyszyńskiego (odcinek Niepodległości Okulickiego). Jest to główna arteria miasta łącząca centrum z Zespołem Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku, targiem oraz główną droga do WSK. Codziennie w godzinach szczytu komunikacyjnego przypadającego na godz 6:30-8:30 oraz 15:00-17:00 na tym odcinku przejeżdża około 150 rowerzystów. Ponad 80% z nich jedzie w tym miejscu po chodniku.

Zaproponowane zostały poniższe rozwiązania:

 1. Zmiana organizacji ruchu dotycząca wprowadzenia ruchu jednokierunkowego oraz wymalowanie pasów rowerowych,

 2. Zaadoptowanie od strony MCUSu chodnika pod drogę dla rowerów lub ciąg pieszo-rowerowy,

 3. Wybudowanie od strony szkoły drogi dla rowerów. 

3) Targ

Inwestycja zrealizowania w ramach Mobilnego LOF, połączyła dwa dworce kolejowe dając możliwość bezpiecznego i szybkiego dojazdu z osiedla Wschód. 

Będąc w tej okolicy rozmawialiśmy o poprawie bezpieczeństwa na ulicy targowej, w szczególności podczas weekendów, kiedy handlarze zajmują infrastrukturę zarówno pieszą jak i rowerową. 

Targ

Zwróciliśmy także uwagę na brakujący łącznik rowerowy od tunelu do ul. Fabrycznej. Codziennie w godzinach szczytu droga ta, stanowi jedną z głównych tras dostania się do Dużego zakładu pracy – Augusta Westland 

4) Skwer im. Zyty Gilowskiej 

Jest to jeden z częściej używanych skrótów wiodący na dworzec PKP Świdnik Miasto. Zaproponowaliśmy  dopuszczenie ruchu rowerowego, na głównym trakcie oraz na kładce pieszej przebiegającej nad Al. Lotników Polskich.

Kładka nad Al. Lotników Polskich

5) Ul. Dworcowa

Ulica ta jest najszybszym i obecnie najbezpieczniejszym połączeniem między Świdnikiem a Lublinem, która w najbliższych miesiącach doczeka się przebudowy. Projekt otrzymaliśmy dopiero po jego zatwierdzeniu i ogłoszeniu przetargu, także nie było możliwości zgłaszania uwag. Szerzej o tym ważnym łączniku rowerowym pisaliśmy tutaj

Natomiast warto przypomnieć najważniejsze rzeczy: 

 

 • Zakres przebudowy ul. Dworcowej (a w zasadzie ul. Andrzeja Struga i ul. Dworcowej)  obejmuje ulice od wysokości ul. ks. Piotra Ściegiennego do ul. Przy Lesie. Na czerwono oznaczony został zakres realizacji, na niebiesko, to czego nie obejmuje projekt.  
 • Zakres nie obejmuje najbardziej zdewastowanej nawierzchni ul. Dworcowej, która znajduje się od wjazdu do lasu Rejkowizna aż do ul. Brzegowej. 
 • W ramach realizacji od strony osiedla Adampol, powstanie ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3m. Ciąg ten będzie bez linii segregacyjnej rozdzielającej pieszych i rowerzystów. Według Prawa O Ruchu Drogowym, na całym tym odcinku pieszy będzie miał pierwszeństwo. Rozwiązanie to może powodować konflikty pomiędzy pieszymi a rowerzystami na całej jej długości.
 • Ciąg pieszo rowerowy znajduje się tylko na odcinku od ul. ks. Piotra Ściegiennego do ul. Deotymy i kończy się chodnikiem. 
 • W ramach przebudowy wyciętych będzie ponad 26 drzew. 
 • Projekt nie przewiduje bezpiecznego połączenia z przejazdem kolejowym łączącym istniejącą infrastrukturę na ul. Żwirki i Wigury.

6) Rondo Świdnickiego Lipca 80

Rondo z helikopterem, a w zasadzie skrzyżowanie, które zostało zaadaptowane wiele lat temu, na rondo. Przez wiele lat można było obserwować wypadki z udziałem kierowców, rowerzystów oraz pieszych. W dużym stopniu rondo można było szybko przejechać, a organizacja ruchu nie wymuszała wśród kierowców redukcji prędkości. Kilka lat temu poprawiona została organizacja ruchu, w części zmuszająca kierowców do spowolnienia. Natomiast warto dodać, że to rozwiązanie jest niezupełne i w dalszym ciągu w relacjach prawoskrętnych:

 • Al. Lotników Polskich (od Lidla) w kierunku ul. Racławickiej (centrum miasta)
 • Ul. Racławickiej (centrum miasta) w kierunku Al. Lotników Polskich (od Kino LOT) 

Odbywają się wypadki z udziałem rowerzystów czy pieszych pomimo wprowadzenia czerwonego przejazdu dla rowerów.

Zaskakujące też jest to,  że pomimo ewidentnej winy kierowców, Starostwo Powiatowe w Świdniku zajęło się redukcją prędkości wśród rowerzystów, wymalowując pasy wizualno-akustyczne w postaci poziomych linii. 

Naszą propozycją jest gruntowana przebudowa ronda, wprowadzenie wszystkich relacji oraz dróg dla rowerów po obu stronach zarówno na Al. Lotników Polskich jak i tez na ul. Racławickiej. 

7) Osiedle Wschód

To teren w naszym mieście, na którym oprócz obwoluty otaczającej całe osiedle, nie istnieje infrastruktura rowerowa, która niejako „wbijała” by się w centrum osiedla i zapewniała większą dostępność. Warto wspomnieć, że na osiedlu mieszka około 5 000 mieszkańców, co stanowi 1/8 ludności Świdnika. Więcej na temat osiedla pisaliśmy tutaj

Proponujemy wybudowanie drogi dla rowerów. Działki znajdują się w posiadaniu Urzędu Miasta Świdnik oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Świdnik. Droga dla rowerów miałaby się zaczynać i łączyć ulicę Niepodległości z ul. Armii Krajowej na wysokości „Galanta”. Jej długość wyniosłaby około 400m. Sugerujemy, aby droga była wykonana z nawierzchni bitumicznej.

Projekt pn. „Organizacja zajęć sportowych zachęcających mieszkańców do aktywnego i bezpiecznego poruszania się rowerami” jest współfinansowana przez Gminę Miejską Świdnik.

Było aktywnie, a to dzięki Radnym i Burmistrzowi, co cieszy mnie zdecydowanie najbardziej.

 

Maciej Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów