Rekomendacje dla koncepcji terenów zielonych Brzeziny I i II

Share Button

Na wstępie chcemy, dodać że uważamy, że koncepcja jest dobra. Dzięki wybudowaniu nowej trasy otworzą się nam relacje, które do tej pory były niedostępne. Jednak należy poprawić kilka newralgicznych punktów opisanych poniżej jako rekomendacje.

Po drugie niezrozumiałe też jest dla nas dlaczego Urząd Miasta chwali się w mediach koncepcjami przy czym nie publikuje na swojej stronie lub na naszą prośbę dobrej jakości plików.
Po trzecie brakuje koncepcji na odcinku ul. Wyszyńskiego – boczna Spadochroniarzy.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje do koncepcji:

I) Założenia ogólne:

1) W koncepcji nie potrafimy stwierdzić jakiej szerokości są drogi dla rowerów. Rekomendowane są ddr dwukierunkowe, przedzielone linią przerwaną, szerokości min 2 m.

2) Zakręty odrysowane od „ekierki”, brak miejsc akumulacji – rowerzysta podobnie jak samochód nie zatrzymuje się w miejscu i nie obraca się o 90 stopni względem swojej osi. Podczas projektowania infrastruktury rowerowej należy przyjąć zasady projektowania C.R.O.W szeroka publikacja: http://public.siskom.waw.pl/humptyangel/PAFW_SL/Postaw_na_rower_CROW.pdf

a) promienie łuku
b) miejsca akumulacyjne w obrębie przejazdów rowerowych

3) Koncepcja nie zakłada stojaków rowerowych. Rekomendowane są  stojaki U kształtne po 3 szt. przy każdym miejscu odpoczynku.

4) Nawierzchnia ciągów pieszych i rowerowych powinny być bitumiczne. Ciągłe starzenie się społeczeństwa wpływa na motorykę ruchową. Osoby starsze poruszają się wolniej oraz bardzo często o lasce. Osoby z niepełnosprawnością poruszające się wózkami, a także rolkarze, rodzice z wózkami, osoby starsze z balkonikami. W świetle prawa polskiego są pieszymi. Nawierzchnia z kostki brukowej wpływa niekorzystnie na efektywność poruszania się po mieście. Nawierzchnie powinny być bitumiczne w standardzie 3+3cm.

II) Założenia szczegółowe

1) Opracowanie podłączenia komplementarnego do projektowanej ul.  Kusocińskiego. Zakres koncepcji kończy się tuż przed projektowaną ul. Kusocińskiego i nie widać jakie rozwiązania są zastosowano, dlatego ciężko stwierdzić czy połączenie będzie współgrało z planowaną inwestycją na ul. Kusocińskiego.

2) Włączenie ruchu rowerowego do skrzyżowania Akacjowa/Akacjowa, obecny zakres prac kończy się na kilka metrów przed skrzyżowaniem. Ciąg pieszo rowerowy należy odgrodzić separatorami, tak aby nie stał się skrótem samochodowym.
2A) podłączenie ciągu pieszo rowerowego z chodnikiem a następnie parkingiem przy ul. Głogowej 7. W planach remontu ul. Racławickiej przewidziana jest droga dla rowerów od strony osiedla Brzeziny, rondo na ul. Racławicka-Głogowa-Kosynierów, a także pasy rowerowe na ul. Kosynierów.
2B) Zmiana nawierzchni na asfaltową oraz dopuszczenie ruchu rowerowego na szerokim chodniku pomiędzy budynkiem Wiśniowa 2A i Akacjowa 18.

3) Podłączenie drogi dla rowerów do istniejącego parkingu/drogi przy Modrzewiowej 3A. Obecnie droga rowerowa łączy się z ul. Modrzewiową, racjonalnym skrótem dla rowerzystów poruszających się z i w kierunku Akacjowa – Klonowa

4) Wyrównanie przejścia wraz przejazdem w linii prostej na ul. Modrzewiowej (wyniesione). Obecna geometria wydłuża czas przejazdu rowerzysty. Rekomendowane jest w tym miejscu wyniesione przejście raz z przejazdem rowerowym.

5) Dociągnięcie drogi dla rowerów do bramy ZS nr 1/SP 5. Koncepcja zakłada stworzenie nowej osi w mieście, jedyne i legalne wg koncepcji połączenie do szkoły znajduje się od strony Parafii rzymskokatolickiej NMP Matki Kościoła tzw „Okrąglak”, niestety dzieci dojeżdżające od strony ul. Akacjowej nie mogą dojechać do szkoły.

6) Ciągłość nawierzchni przy przekraczaniu ciągów pieszych na wysokości boiska. Z koncepcji nie wynika czy w miejscach łączenia/ przekraczania ciągów pieszych i rowerowych pozostanie nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo rekomendowane jest połączenie drogi rowerowej w pkt 6 z istniejącą ul. Hryniewicza jako trzeci wlot dostępny tylko dla rowerów.

7) Przejście wraz z przejazdem rowerowym przy Parafii rzymskokatolickiej NMP Matki Kościoła tzw „Okrąglak”. W związku z dużym natężeniem pieszych i przewidywanym dużym natężeniem rowerzystów rekomendowane jest w tym miejscu wyniesione przejście wraz z przejazdem rowerowym. Na tej ulicy Powiatowa Komenda Policji w Świdniku wydała pozytywną opinię na temat wyniesienia przejścia zwiększającego bezpieczeństwo osób niezmotoryzowanych.

8) Włączenie ruchu rowerowego na ul. Spadochroniarzy od strony Alei Lotników Polskich. W tym punkcie krawężnik powinien być obniżony do 0,0 cm tak aby rowerzyści chcący jechać do sklepu Lidl lub ze sklepu Lidl mieli bezpieczne i komfortowe połączenie.

9) Przeplatanie się ciągów pieszych i rowerowych a także wydłużające odgięcie. Propozycja ta generuje 3 miejsca konfliktowe. Rekomendowane jest wyprostowanie drogi dla rowerów oraz nie przeplatanie się ciągów pieszych z rowerowymi.

10) Pomiędzy boczną ulicy Spadochroniarzy a ul. Wyszyńskiego brak jakiejkolwiek infrastruktury, która pozwalałaby na legalne poruszanie się. Rekomendowane jest uzupełnienie infrastruktury pieszej i rowerowej w pkt 10.

11) Obecnie koncepcja zakłada iż ruch rowerowy odbywać będzie się przy ogrodzeniu szkoły, rozwiązanie to może wpływać na widoczność i bezpieczeństwo dzieci i rodziców. Rekomendowane jest zmiana ciągu pieszego na rowerowy i odsunięcie drogi dla rowerów od bramy szkoły.

12) Droga dla rowerów w tym punkcie z niczym się nie łączy, po drugiej stronie znajduje się droga dla rowerów na ul. Wyszyńskiego. Rekomendowane jest usunięcie drogi dla rowerów w pkt 11 do pkt 12.

13) Rekomendowane jest stworzenie nowego ciągu pieszo rowerowego pomiędzy pkt 11 a pkt 13. Dodatkowo w pkt 13 rekomendowane jest wyniesione przejście wraz z przejazdem rowerowym.

Maciej Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów

1 Comment

  1. Pingback: (Nie)bezpieczny dojazd do szkoły? | LSW24.pl

Comments are closed.