Wszyscy kandydaci chcą rozwijać ruch rowerowy -deklaracje kandydatów na Burmistrza

Share Button

Już w tę niedzielę wybory samorządowe, podczas których wybierzemy burmistrza na lata 2018 – 2023. Te wybory są wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz kadencja będzie trwać aż 5 lat.

Dlatego wysłaliśmy do wszystkich kandydatów na to stanowisko prośbę o deklarację, jakie starania uczynią, żeby zwiększyć ruch rowerowy w Świdniku.

Odpowiedzi uzyskaliśmy od WSZYSTKICH kandydatów, na podstawie ich deklaracji będziemy weryfikować działalność nowo wybranego Burmistrza.

Osoby, które odpowiedziały to:
Waldemar Białowąs – kandydat z KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska;
Waldemar Jakson – kandydat z KWW Waldemara Jaksona;
Mariusz Wilk – kandydat z Świdnik Wspólna Sprawa.

Kolejność odpowiedzi związana jest z szybkością odpowiedzi na zadane przez nas pytania.
Przedstawiamy Państwu deklaracje kandydatów na stanowisko Burmistrza Świdnika.

 

1) Obiecuję połączyć wszystkie szkoły infrastrukturą rowerową, tak aby dzieci mogły bezpiecznie dojechać do szkoły.

W.B. Tak.
M.W. Tak, dotyczy to moim zdaniem przede wszystkim Szkoły Podstawowej nr 7 oraz dojazdu do Szkoły Podstawowej numer 5 od strony wschodniej.
W.J. Tak.

2) Obiecuję połączyć Świdnik z Lublinem bezpieczną infrastrukturą rowerową.

W.B. Tak.
M.W. Po wygranych wyborach miasto przejmie od powiatu i zrealizuje ul. Dworcową wraz z bezpiecznymi rozwiązaniami dla rowerzystów.
W.J. Tak.

3) Obiecuję dołożyć wszelkich starań, żeby wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową wypracować i stworzyć dogodne połączenie do osiedla Wschód, co oznacza stworzenie infrastruktury na osi ulic Niepodległości – Armii Krajowej.

W.B. Tak.
M.W. Tak. Zamierzam przejąć od Spółdzielni Mieszkaniowej kluczowe dla miasta ciągi komunikacyjne.
W.J. Tak.

4) Obiecuję wprowadzenie dokumentu określającego standardy budowanie infrastruktury pieszej i rowerowej, tak aby ta infrastruktura najlepiej służyła użytkownikom.

W.B. Tak.
M.W. Tak i zamierzam zlecić przeprojektowanie wszystkich miejskie inwestycje już zaprojektowanych, a nie spełniających tych standardów (a jeszcze nie wykonane), w sposób z nimi zgody.
W.J. Tak.

5) Obiecuję powołać zespół opiniujący inwestycje rowerowe. Zespół będzie składał się z urzędników, policjantów, strażników miejskich, członków Świdnickiego Klubu Rowerowego „Alfa” oraz członków stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów.

W.B. Tak.
M.W. Tak, z następującą uwagą: Świdnik Wspólna Sprawa po wygranych wyborach zlikwiduje Straż Miejską, więc strażnicy miejscy nie znajdą się w tym gronie.
W.J. Tak.

6) Obiecuję wprowadzić kampanie zachęcające do dojazdu rowerem – dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, firmy oraz w sam urząd miasta.

W.B. Tak.
M.W. Tak, szczególnie w ramach jednostek podległych. Wprowadzę w urzędzie miasta zachęty w formie niewielkich nagród finansowych za przyjazd.
W.J. Tak.

7) Obiecuję zwiększyć liczbę stacji roweru miejskiego w Świdniku o ………, oraz o ……… rowerów.

W.B. 3 stacje roweru miejskiego, oraz o 21 rowerów.
M.W. W naszym programie jest ten postulat. Wstępnie proponujemy nowe stacje rowerowe w okolicy targowiska miejskiego, powstających terenów zielonych ul. Spadochroniarzy. Jednak ostateczne umiejscowienie proponujemy wybrać w drodze konsultacji społecznych (szczególnie dotyczy to osiedla). Proponujemy również wprowadzenie w ramach roweru miejskiego kilku rowerów do przewozu towarów.
W.J. 10 stacji roweru miejskiego, oraz o 80 rowerów.

8) Obiecuję zwiększyć o ……… ilość stojaków rowerowych pod wszystkimi szkołami.

W.B. 200 stojaków rowerowych.
M.W. Obiecuję zwiększyć o 500 ilość stojaków rowerowych pod wszystkimi szkołami.
W.J. 500 stojaków rowerowych.

9) Obiecuję wprowadzić minimum ……… ulic z kontraruchem, tak, aby skracać drogę.

W.B. 20 ulic z kontraruchem.
M.W. Wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba i będzie to spójne z koncepcjami rozwoju ruchu rowerowego w mieście.
W.J. 5 ulic z kontraruchem.

10) Obiecuję zamontować w min ……… miejscach liczniki rowerowe liczące i pokazujące ilu mieszkańców jeździ rowerami.

W.B. 5 liczników rowerowych.
M.W. Lokalizacja na dwóch osiach geograficznych. Jeden licznik na ul. Racławickiej, drugi na Al. Lotników Polskich w części pomiędzy rondem „z helikopterem” a PZL Świdnik. Dodatkowo trzeci licznik na nowopowstałej infrastrukturze przy Armii Krajowej (przy okazji realizacji przez powiat II etapu przebudowy Racławickiej – tj. Krępiecka, AK, Maczka). Deklaruję również umieszczenie nad ul. Racławicką licznika prędkości dla samochodów, co wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych – dofinansowanie dla powiatu.
W.J. 5 liczników rowerowych.

 

Świdnik Miasto Dla Rowerów