Zejdź z roweru 5 razy, na odcinku 300 metrów

Share Button

Infrastruktura rowerowa na przy ul. Żwirki i Wigury, bo o tym mowa jest oddana do użytku od 2013 r. zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Już na początku oddania tej infrastruktury zauważyliśmy wiele problemów wynikających z jej realizacji.
1) nieprawidłowo postawione 4 słupy telegraficzne,


2) substandardową szerokość drogi dla rowerów na wiadukcie Jana III Sobieskiego,

3) brak przejazdów rowerowych na Żwirki i Wigury;
Dwa pierwsze problemy bardzo szybko zniknęły, trzeci, czyli brak przejazdów rowerowych jak widać ciągnie się latami.

Na szczęście w 2015 r. znowelizowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Dzięki zmianie rozporządzenia można wyznaczać przejazdy rowerowe wraz z przejściem dla pieszych o minimalnej szerokości 4,3 m (wcześniej było 6,5 m.)

Na tej podstawie też złożyliśmy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wprowadzenie przejazdów rowerowych na 300 metrowym odcinku ul. Żwirki i Wigury.

Dodatkowo uważamy, że w tym miejscu należy zwiększyć bezpieczeństwo dla kierowców, rowerzystów i pieszych poprzez zastosowanie:
1) Wyniesionych przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi;
2) Doświetlenia przejść i przejazdów rowerowych.

O tych rozwiązaniach pisaliśmy w rekomendacjach do rewitalizowanego kwartału ulic Puławskiego, Szopena, Matejki, Żwirki i Wigury które planowane są przez Urząd Miasta Świdnik.

Klaudia Waryszak-Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów