Świdnicki Rower Miejski

Share Button

Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe, włączyły się w tworzenie Świdnickiego Roweru Miejskiego, dzięki temu w naszym mieście instalowane są 5 stacji rowerowych (3 UM, 2 Starostwo).
Co jest w tym najważniejsze,to to, że mieszkańcy i mieszkanki na tym skorzystają.DSC_0083DSC_0095DSC_0097DSC_0108Obecnie przeżywamy bum samochodowe, samochodem pokonujemy trasy 100m. Rozwojowi ruchu samochodowego sprzyjają inwestycje drogowe, nowe parkingi. W dużych miastach zaobserwowano ten negatywny trend i zaczęto szukać alternatyw wzmacniających transport zbiorowy oraz rower miejski.

Przesiadanie się do transportu zbiorowego oraz na rower miejski jest zyskiem długofalowym dla miasta/ społeczeństwa, trudnym jednak do określenia w krótkiej jednostce czasu. Zmiana nawyków transportowych powoduje systematyczną poprawę jakości życia w mieście (mniejszy hałas, zanieczyszczenie powietrza), co wpływa także na stan zdrowia i ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem także zmniejszenia skutków wypadków drogowych. Zmniejszenie liczby samochodów to oszczędności w budowie dróg, parkingów, ekranów akustycznych, a także kosztów związanych z ich presją na otoczenie (zniszczone chodniki, zieleńce)

Rower miejski może być inicjatorem długofalowych zmian w mieście tj.:
1) zmiana nawyku transportowego (w efekcie mniejszy ruch samochodowy)
2) osoby, które nie mają roweru mogą sprawdzić rower miejski w różnych warunkach a docelowo zdecydować się np. na zakup własnego roweru (jest to częste zjawisko w miastach posiadających RM)
3) wsparcie dla edukacji rowerowej, zwłaszcza szkolenia rowerzystów i rowerzystek w ruchu drogowym (przykład Lublina)
4) przyspieszenia inwestycji w zakresie infrastruktury rowerowej, wynikających z szybszego wzrostu ruchu rowerowego; dzięki zwiększonemu udziałowi rowerzystów i rowerzystek wyzwania, które stoją przed naszym miastem (brak połączenia Świdnik-Lublin, brak nawierzchni asfaltowej, brak wjazdów i zjazdów na drogi ze ścieżek, brak bezpiecznych połączeń do szkół) są szybciej rozwiązywane (presja społeczna).
5) dodatkowym argumentem jest loteryjność w transporcie miejskim (jak wiemy z własnego doświadczenia) autobusy prywatne jeżdżą jak chcą, rower miejski daje możliwość szybkiego pewnego pokonania trasy. W miarę rozwoju połączeń aglomeracyjnych, RM może stanowić jeden z ważnych elementów razem z komunikacją miejską Lublin-Świdnik oraz transportem kolejowym.
7) coraz większy problem z otyłością i brakiem chęci wśród osób młodych do aktywności fizycznej, co przekłada się na stan zdrowia – Rower miejski zachęca do korzystania – jest to trendy

Jak widać, wiele argumentów przemawia za tym, żeby taki system został wprowadzony do naszego miasta.