Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Share Button

Wczoraj w Urzędzie Miasta Świdnik odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara z mieszkańcami naszego miasta.

Poruszany był temat braku dostępności infrastruktury rowerowej: związany z brakiem odśnieżania dróg rowerowych, Mówiono o bublach infrastruktury np. „pochylni” na os. Wschód, a także o wykluczeniu transportowym na WSK poprzez zakaz jazdy rowerem.

W grudniu 2018 roku odbywał się II Kongres Praw Obywatelskich. W jego ramach odbyły się dwa ciekawe panele dyskusyjne poświęcone „Wykluczeniu transportowemu mieszkańców mniejszych miejscowości” oraz „Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka”. Opisy z powyższych dyskusji zostały zebrane do publikacji pn. „II Kongres Praw Obywatelskich – relacje z paneli„.

Ciekawa publikacja powstała także dotycząca wykluczenia transportowego „Polska Sprawiedliwa Komunikacja” do której zachęcamy Państwa do czytania.

Wszyscy zgodzili się, że potrzebne są rozwiązania systemowe, aby nikt nie był wykluczony.

W Sejmie trwają prace nad ustawą dostępność +. Ustawa określa środki służące zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami, umożliwiające im udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie. Do 21 stycznia na adres: jacek.gogala@miir.gov.pl można zgłaszać uwagi.

Małgorzata Pastusiak

Świdnik Miasto Dla Rowerów