Rowerem ze Świdnika do Lublina

Share Button

Po wybudowaniu obwodnicy Lublina i al. Jana Pawła II w Świdniku, rowerzyści mają znacznie utrudniony dojazd do Lublina. Propozycji na połączenie naszych miast jest 5.

Jako priorytetowe połączenie, wskazano trasę rowerową wzdłuż ul. Dworcowej i dalej ul. Brzegową w kierunku ul .Rataja w Lublinie. Trasa ta jest naturalnym łącznikiem pomiędzy Świdnikiem a Lublinem, dodatkowo ma funkcję turystyczno-sportową. Podczas badań natężenia ruchu rowerowego w Świdniku zaobserwowaliśmy że przez 4h poruszało się po tej ulicy 89 rowerzystów.

Trasa na etapie koncepcyjnym powinna być konsultowana z grupami rowerzystów, m.in. ze stowarzyszeniem Świdnik Miasto Dla Rowerów, by przy uwzględnieniu warunków lokalnych wypracować najlepsze rozwiązanie techniczne (uspokojenie ruchu, droga dla rowerów lub pasy rowerowe). Obecnie trwają rozmowy Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Świdnik na temat możliwości przejęcia ul. Dworcowej od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

My też mamy nadzieję, że do połowy 2016r stan prawny zostanie uregulowany.
Gorąco kibicujemy Starostwu Powiatowemu oraz Urzędowi Miasta, żeby jak najszybciej doszło do tej inwestycji, dając możliwość bezpiecznego dojazdu rowerzystów do Lublina.

Podkreślono także kwestię rozwijania innych dodatkowych połączeń, a są nimi:

połączenie LSW - LBN

1. Ul. Aleja Lotników, na której należy jak najszybciej (w ciągu 2016r) wymalować pasy rowerowe na odcineku od ronda Jana Pawła II do „serwisówki”.
2. Połączenie trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 822 i ul. Mełgiewskiej przez budowę brakującego odcinka drogi dla rowerów i kładki rowerowej nad torami. UM Świdnik i RM Świdnik powinny podjąć działania w celu wywarcia presji na GDDKiA, by naprawić ten rażący błąd projektowy, jakim jest brak infrastruktury rowerowej łączącej Świdnik i Lublin w tym miejscu.

Dodatkowo zaproponowano trasy możliwe do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
• biegnąca przez Las Rejkowizna (łącznie z kładką nad drogą ekspresową), łącząca się ze strefą ekonomiczną na Felinie
• budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II wraz z kładką nad drogą ekspresową lub wydzieleniem przestrzeni na drogę dla rowerów przez istniejący wiadukt (zamiana pasa ruchu na drogę dla rowerów i wydzielenie jej betonowymi separatorami na odcinku węzła łączącego z Felinem) i włączenie w ul. Krępiecką.

Świdnik Miasto Dla Rowerów
Klaudia Waryszak-Lubaś