Rekomendacje do rewitalizowanego kwartału ulic Puławskiego, Szopena, Matejki, Żwirki i Wigury

Share Button

W związku z planowaną rewitalizacją kwartału ulic Puławskiego, Szopena, Matejki, Żwirki i Wigury składamy poniższe rekomendacje:

1) Wyniesione tarcze skrzyżowania;
2) Wyniesione przejścia dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi;
3) Doświetlenie przejść i przejazdów rowerowych;
4) Wprowadzenie ruchu dwustronnego dla rowerzystów na ulicach jednokierunkowych;
5) Poprawienie widoczności w obrębie skrzyżowań oraz przejść oraz przejazdów rowerowych;
6) Wytyczenie przejazdu rowerowego na ulicy Żwirki i Wigury;
7) Wiata rowerowa przy ogródkach działkowych „Narcyz”;

Ad. 1) Z powodu braku chodników proponowane są wyniesione tarcze skrzyżowań, które znacznie poprawiaj bezpieczeństwo niezmotoryzowanych osób.

Ad. 2) Wyniesione przejścia dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi.
Obecnie ulica Żwirki i Wigury na tym odcinku posiada infrastrukturę rowerową, jednak wystkie przejścia na ulicy Żwirki i Wigury NIE POSIADAJĄ przejazdów rowerowych, w związku z czym rowerzyści są dewaloryzowani i zmuszani do zsiadania i przeprowadzania roweru, co oczywiście bardzo rzadko występuję. Rekomendowane jest wprowadzenie wyniesionych przejść i przejazdów rowerowych.

Ad. 3) Przejścia dla pieszych wraz z przejazdami rowerowym należy doświetlić punktowo tak aby pole widoczności było większe, dzięki temu znacznie zmniejszy to ryzyko wypadków.

http://marcinbrosz.pl/doswietlenie-przejsc-dla-pieszych/

Ad. 4) Wprowadzenie kontraruchu na ulicach Miła i Willowa. Wymienione w tym punkcie ulice, są ulicami z uspokojonym ruchem, z niewielkim bądź żadnym ruchem transportu ciężkiego. Jak podają statystyki Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, kontraruch jest BEZPIECZNY. Od początku funkcjonowania kontraruchu w Świdniku, nie było żadnego zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystów.

Ad. 5) Obecnie na części ulic przy gospodarstwach domowych znajdują się wysokie żywopłoty lub nasadzenia, które utrudniają widoczność. Dodatkowo na ulicy Puławskiego znajduję się słup ogłoszeniowy, który także utrudnia widoczność. Rekomendowana jest diagnoza wszystkich przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz skrzyżowań pod kontem widoczności pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

Ad. 6) Na ulicy Żwirki i Wigury na wysokości przejazdu kolejowego, znajduje się przejście dla pieszych. Rekomendowane jest wytyczenie przejazdu rowerowego. Dzięki temu osoby jadące z centrum miasta mają możliwość skrócenia drogi z 1 200m na 460 m.

Ad. 7) Ze względu na duży ruch w szczególności osób starszych, które poruszają się do ogródków działkowych, rekomendowana jest wiata rowerowa na 10 rowerów, usytuowana blisko bramy ogródków działkowych „Narcyz”.

Klaudia Waryszak-Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów