Czy pojedziemy ze Świdnika jednolitą ścieżką rowerową nad morze lub w góry?

Share Button

Na terenie Powiatu Świdnickiego funkcjonują organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej oraz przedsiębiorcy, którzy zajmują się rozwijaniem, budową szlaków rowerowych.

Powyższe podmioty realizują działania we własnym zakresie, tworząc mapy, tablice informacyjne, strony internetowe, infrastrukturę.

Na terenie województwa lubelskiego przebiega szlak rowerowy Grenn Velo (2000km), oddalony jest od Powiatu Świdnickiego około 20km.

Spotkanie dotyczyło uwspólniania działań prowadzonych na terenie Powiatu Świdnickiego oraz zastanowienia się nad stworzeniem „kegosłupa” – drogi rowerowej łączącego Powiat Świdnicki z szlakiem Green Velo.

Mapa Szlaków z terenu Powiatu Świdnickiego
Mapa Szlaków GrennWays

Podczas spotkania uczestniczyli:

Przedstawiciele Gmin:

Robert Słowikowski – Urząd Gminy Rybczewice

Gerald Kowalczyk- Urząd Gminy Trawniki

Magdalena Narodowiec – Urząd Gminy Mełgiew

Anna Serafin – Urząd Miast Piaski

Przemysław Kozień – Urząd Miasta Świdnik
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Świdniku:

Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Powiatu Świdnickiego

Jakub Osina – Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego

Przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin:
Aleksander Wiącek – Asystent Prezydenta ds. Polityki Rowerowej w Lublinie

Michał Przepiórka – Oficer Rowerowy Lublina

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Paweł Cal – Porozumienie Rowerowe Lublin oraz Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów

Maciej Lubaś – Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów oraz Starostwo Powiatowe w Świdniku

Piotr Duma – Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, Lubelska Unia Pozarządowa oraz Stowarzyszenie Greenways Polska

Maciej Lubaś – Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów, przedstawił prezentację w której omówiono szereg działań prorowerowych na terenie Powiatu Świdnikciego, które do tej pory były/są realizowane oddzielnie, przez co nie ma widocznych rezultatów. Obserwacja ta była początkiem do dyskusji na temat uwspólnienia działań prorowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego.

Michał Przepiórka – Oficer Rowerowy Lublina zaprezentował szanse i korzyści z rozwoju turystyki rowerowej i przebiegającego w pobliżu Starostwa szlaku Green Velo, oraz możliwości wynikających z tytułu uzyskania honorowego wyróżnienia Miejsc Przyjaznych Rowerzystom dla lokalnych przedsiębiorstw.

Aleksander Wiącek – Asystent Prezydenta ds. polityki rowerowej w Lublinie przedstawił dobre praktyki z zakresu budowy turystycznej infrastruktury rowerowej z krajów tj. Austria, Niemcy, Węgry czy Dania, a także najlepsze realizacje z terenu Polski.

Piotr Duma – Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, Lubelska Unia Pozarządowa oraz Stowarzyszenie Greenways Polska, opowiedział o działaniach skupiających 17 LGD w ramach (LUP) na terenie Województwa Lubelskiego, których celem jest wspieranie rozwijania przedsiębiorczości na szlakach turystycznych. W ramach projektu inwentaryzowane są zabytki, ekomuzea oraz elementy walorów turystycznych na terenie szlaku Greenways.

Podczas spotkania doszło do konkluzji:

1) Wskazanie Lidera (Starostwa Powiatowego w Świdniku), którego celem byłaby współpraca z Gminami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w celu uwspólnienia wizji oraz w przyszłości działań.
2) Potrzeba stworzenie koncepcji strategi turystyki weekendowej w oparciu o szlaki rowerowe.

W ramach strategii:

a) określenie standardów dróg rowerowych (wprowadzenie jednolitej infrastruktury – rezygnacja z budowy dróg rowerowych z kostki na rzecz asfaltu bitumicznego).
b) zinwentaryzowanie ciekawych miejsc (kulturowych i przyrodniczych) na terenie Powiatu świdnickiego.
c) stworzenie mapy tzw. wąskich gardeł infrastruktury, a następnie ich likwidacja (budowa asfaltowych dróg rowerowych w miejscu odcinków szutrowych lub piaszczystych łączących istniejące drogi lokalne o dobrej nawierzchni; często są to krótkie odcinki do kilku kilometrów, które są w stanie wygenerować bardzo duży nowy ruch rowerowy).
d) zintegrowanie działań promocyjnych na terenie Powiatu świdnickiego.
e) połączenie ze Szlakiem Green Velo (współpraca z sąsiednimi starostwami)
f) wprowadzenie akcji promującej Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wśród lokalnych przedsiębiorców.

https://www.facebook.com/Powiat.Swidnik/posts/10153041502219779

1654585_10153041500639779_6464635491958337690_o 11163470_10153041500634779_4441163845090035477_o 11698938_10153041500654779_6765422132109186275_o