Urząd Miasta szykuje niebezpieczny dojazd do Zespołu Szkół nr 2.

Share Button

Jak było?

 

Od Ponad dwóch lat wymieniamy się korespondencją z Panem Burmistrzem. Dotyczy to stworzenia infrastruktury przyjaznej dzieciom wokół szkół.

Około miesiąc temu powstała koncepcja terenów wokół szkoły, którą w całości zobaczyliśmy 13.03.2017. Koncepcja jako całokształt jest dobra i ciekawa. Jednak gdy przyjrzeliśmy się jej bliżej, zauważyliśmy „szkolne” błędy.
Aby rozwiązać te „szkolne” błędy wysłaliśmy obszerne pismo rekomendujące rozwiązania.
Do tej pory nikt nie ustosunkował się do naszych rekomendacji.

Jak jest?

 

Obecnie Urząd Miasta na podstawie koncepcji ogłosił przetarg na projekt, nie uwzględniając naszych rekomendacji.

Czego brakuje w projekcie, żeby dzieci dojeżdżały bezpiecznie i szybko do szkoły?

Brak drogi dla rowerów od strony wieżowców („Rotacyjny”) oznaczonej błękitnym kolorem
– Droga rowerowa oznaczona w pkt. 12 zaczyna się u bramy szkoły, a kończy się na chodniku, ponieważ po tej stronie nie ma drogi dla rowerów, osoba musi zsiąść i prowadzić rower do najbliżej ddr.
– Pomiędzy pkt. 13 a pkt. 11 brakuje drogi dla rowerów, czyli najkrótszej drogi jakie dziecko wybrałoby jadąc od strony wieżowców („Rotacyjnego”).
Jedyny przejazd dzieci będą miały obok kościoła. Przez to rozwiązanie dzieci będą zmuszone do pokonania trzech przejazdów zamiast jednego, oraz ich droga do szkoły wydłuży się z 90m do ponad pół kilometra;

Brak drogi rowerowej od strony osiedla Brzeziny
– Droga rowerowa na osiedlu Brzeziny tuż przed Zespołem Szkół nr 2 odbija w stronę ulicy Modrzewiowej.
– brak drogi dla rowerów łączącej z bramą szkoły (widoczny pomiędzy pkt 3 a pkt 5 oznaczonej błękitnym kolorem). Przez to rozwiązanie dziecko będzie musiało dojechać do pkt. 4 a następnie ulicą dojechać do bramy szkoły

Co zmienić?

Uwzględnić w projekcie brakujące elementy infrastruktury, oznaczone na niebiesko i opisane powyżej.

Co się stanie jeżeli Urząd Miasta nie wniesie poprawek do wytycznych projektu?

Błędne założenia wpłyną na to, że dzieci będą musiały pokonywać dłuższą drogą, a także więcej skrzyżowań, co znacznie wpłynie na ich bezpieczeństwo.

Klaudia Waryszak-Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów