Trzy buble rowerowe planowane przez Burmistrza Świdnika.

Share Button

W ostatnich dniach zostały ogłoszone 3 przetargi na dokumentację nowych dróg na terenie gminy miejskiej Świdnik.

Przetargi dotyczą następujących ulic: Wiejska, Sosnowa, Rejkowizna.

 

Niestety we wszystkich Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia możemy znaleźć informacje, że wymagane jest zaprojektowanie dróg rowerowych z betonowej kostki brukowej. Naszym  zdaniem  jest to wyraźne działanie przeciwko świdnickim cyklistom. Od kilku lat trwa dyskusja na temat zmiany nawierzchni budowanych dróg na nowocześniejszą. Domagamy się budowy dróg rowerowych o dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej, na podbudowie o grubości 12cm. Lata doświadczeń w innych miastach pozwalają stwierdzić, iż to jedyne rozwiązanie, które zapewnia komfort użytkowania dróg rowerowych oraz ich trwałość. Niedaleko Świdnika jest Lublin w którym inwestycje rowerowe są od pewnego czasu realizowane w tym standardzie. Jest więc pytanie. Czym nasze miasto różni się od Lublina (czyżbyśmy mieli inne gleby, a może inne instalacje podziemne?). Dodamy że technologia budowy asfaltowych nawierzchni dróg rowerowych dotarła także do naszego miasta w postaci przebudowy Alei Lotników Polskich. Skoro więc możliwości są, niezrozumiałe jest dla naszego stowarzyszenia dlaczego Burmistrz w dalszym ciągu nie chce zrealizować drogi dla rowerów w standardzie odpowiadającym rowerzystom. Skoro drogi powiatowe mogą być przyjazne rowerzystom, dlaczego gminne nie?

 

Drugą sprawą jest sam rodzaj infrastruktury rowerowej. Wmawia się nam, że chcemy wszędzie budować drogi rowerowe. Jest to nieprawda! Na drogach osiedlowych należy uspokajać ruch samochodowy poprzez progi zwalniające i tworzenie stref „tempo 30”. Budowanie dróg rowerowych w miejscach, gdzie ruch samochodowy jest znikomy, mija się z celem. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, a także niepotrzebnym bałaganem komunikacyjnym.

 

Biorąc pod uwagę te dwie sprawy, proponujemy naszym zdaniem najrozsądniejsze rozwiązania:

 

1. Ulica Sosnowa:

 

W przypadku tej drogi nie widzimy żadnego uzasadnienia w kwestii budowy drogi dla rowerów. Proponujemy spowolnienie ruchu poprzez zorganizowanie na tym przebiegu strefy „tempo 30” oraz fizyczne uspokojenie ruchu poprzez montaż progów zwalniających przyjaznych dla rowerzystów.

 

 

2. Ulica Wiejska:

 

a) Odcinek „Wyszyńskiego – Barwna”

 

W tym wypadku rozpatrujemy dwa warianty:

 

1. Wariant z planowanym przedłużeniem ul. Wiejskiej do ul. Kusocińskiego poprzez ul. Tęczową

 

Proponowane rozwiązanie:

 

Pas drogowy – 15m, w tym:

– Jezdnia – 6m

– Pasy rowerowe – 2×1,5m (3m)

– Pasy zieleni – 2x1m (2m)

– Chodnik 2x2m (4m)

 

2. Wariant bez planowanego przedłużenia ul. Wiejskiej do ul. Kusocińskiego poprzez ul. Tęczową

 

W tym wypadku nie widzimy żadnego uzasadnienia w kwestii budowy drogi dla rowerów. Proponujemy spowolnienie ruchu poprzez zorganizowanie na tym przebiegu strefy „tempo 30” oraz fizyczne uspokojenie ruchu poprzez montaż progów zwalniających przyjaznych dla rowerzystów.

 

b) Odcinek „Barwna – Al. NSZZ Solidarność”

 

W tym wypadku nie widzimy żadnego uzasadnienia w kwestii budowy drogi dla rowerów. Proponujemy spowolnienie ruchu poprzez zorganizowanie na tym przebiegu strefy „tempo 30” oraz fizyczne uspokojenie ruchu poprzez montaż progów zwalniających przyjaznych dla rowerzystów.

 

3. Ulica Rejkowizna

 

Proponowane rozwiązanie:

 

Pas drogowy – 15m, w tym:

– Jezdnia – 6m

– Wydzielona droga dla rowerów – 2,5m

– Pasy zieleni – 2×1,5m (3m)

– Chodnik – 2m+1,5m (3,5m)

 

Rozwiązanie alternatywne:

 

Pas drogowy – 15m, w tym:

– Jezdnia – 6m

– Pasy rowerowe – 2×1,5m (3m)

– Pasy zieleni – 2x1m (2m)

– Chodnik 2x2m (4m)

 

 

Tutaj należy zaznaczyć, że w koncepcji układu ścieżek rowerowych, miasto wyraźnie zaznaczyło potrzebę budowy drogi rowerowej wzdłuż południowej strony lasu, aż do Al. Lotników Polskich, przez ul. Rejkowizna. W związku z przetargiem na dokumentację budowy ul. Rejkowizna, chcemy zaznaczyć, że ważne jest, aby w pasie drogowym uwzględnić możliwość wygodnego połączenia z planowaną drogą rowerową wzdłuż lasu oraz bezpieczne połączenie z drogą dla rowerów na Al. Lotników Polskich.

 

W tej sprawie, dzisiaj o godzinie 16:00 odbywa się spotkanie z naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, który odpowiedzialny jest za te inwestycje. Poinformujemy Państwa o efekcie spotkania.

 

Jednocześnie kierujemy swoje pytanie do Pana Burmistrza, dlaczego w dalszym ciągu Pana urzędnicy przygotowują nieodpowiadające potrzebom rowerzystów inwestycje?

 

 

 

Klaudia Waryszak-Lubaś

Jonasz Bryk