Pierwsza publikacja naukowa

Share Button

Niezmiernie cieszymy się, że z pomocą UMCSu wydaliśmy pierwszą publikację naukową pn. „Atlas ruchu rowerowego w Świdniku” pod redakcją Dagmary Kociuby i Macieja Lubasia. W opracowaniu Atlasu brali udział studenci z SKNP „SmartCity” UMCS Dominika Bielak, Ewa Głowacka, Rafał Fornal, Ewelina Kuchno, Magdalena Matejek, Dominika Mazur, Karolina Trykacz i Dorota Wolińska.

Atlas powstał na bazie wyników badań natężenia ruchu rowerowego, które realizowane są corocznie od 2013 roku przez nasze stowarzyszenie wspierane przez studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS „Smart City” i Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego oraz młodych radnych z Młodzieżowej Rady Miasta w Świdniku.

Idea która nam przyświecała gdy zaczynaliśmy badania w 2013 r. to wprowadzenie realnej alternatywy transportowej dla mieszkańców i mieszkanek, a także poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy rowerem po mieście. Atlas wskazuje możliwości rozwiązania wielu problemów, które wiążą się z rozwojem ruchu rowerowego w mieście. Na podstawie wyników badań składane były propozycje rozwoju lub modernizacji infrastruktury rowerowej, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Badania prowadzone przez nasze stowarzyszenie zostały dostrzeżone i nagrodzone. Projekt „5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście – Świdniku” zdobył prestiżową nagrodę główną im. Jerzego Regulskiego ustanowioną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii „Wiedza i upowszechnianie” w edycji 2017 r.

Wydanie Atlasu jest również zwieńczeniem podpisanej w dniu 13 czerwca 2017 roku umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej reprezentowanym przez dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. UMCS, a Stowarzyszeniem Świdnik Miasto Dla Rowerów reprezentowanym przez Prezeskę Stowarzyszenia p. Klaudię Waryszak-Lubaś.

Wersje papierowe zostały współfinansowane przez UMCS, Urząd Miasta Świdnik oraz Starostwo Powiatowe w Świdniku.

Atlas od jutra będzie dostępny w Bibliotece Wydziału UMCSu, a w wersji elektronicznej do ściągnięcia tutaj.

 

Maciej Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów