Nowa jakość naszych działań – współpraca z UMCS.

Share Button

W ramach badań natężenia ruchu rowerowego od ponad 2 lat współpracujemy z Studenckim Kołem Naukowym Planistów UMCS „SmartCity”.

Dziś na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisaliśmy umowę o współpracę z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Nasze stowarzyszenie reprezentowała Prezeska Klaudia Waryszak-Lubaś a uczelnię reprezentował  Dziekan dr hab. Sławomir Terpiłowski, profesor nadzwyczajny.

 

Głównym celem naszej współpracy jest dzielenie się wiedza naszego stowarzyszenia ze studentami, współpraca o tematyce badawczej związanej z ruchem rowerowym w naszym mieście i regionie a także inicjatywy wspierające rozwój wschodnich terenów Polski.

Na podstawie naszych współpracy przygotujemy atlas dotyczący badań natężenia ruchu rowerowego w Świdniku opierający się na badaniach z 5 lat.

Jest to dla nas wyróżnienie i mobilizacja, żeby jakość naszych działań wzrastała.