ul. Krępiecka – rekomendacje

Share Button

Rekomendacje do ul. Krępieckiej

Obecnie remontowany jest ulica Krępiecka. W ramach remontu wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz odnowiony będzie chodnik.

Podczas badań natężenia ruchu rowerowego wykonywanego w 2017r. na skrzyżowaniu ulic: Raclawickiej, Armii Krajowej, Krępieckiej i Kusocińskiego w godzinach 6:30-8:30 oraz 15:00-17:00 poruszało się 269 osób. Z kierunku ul. Krępieckiej wyjechało na rowerze 35 osób, w kierunku ul. Krępieckiej 63 osoby, co stanowi 36% osób, które poruszały się po tej ulicy.

Odcinek ten posiada kilka funkcji:
a) dojazd dzieci do szkół podstawowych,
b) dojazd osób starszych na trasie Mełgiew – Świdnik,
c) łącznik pomiędzy Świdnikiem a Zalewem Krępieckim.
Rekomendowane jest wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego o szerokości min 2,5m.

Klaudia Waryszak-Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów