Badania natężenia ruchu rowerowego w Świdniku z 2016

Badania natężenia ruchu rowerowego
Share Button
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 w Świdniku. Pomiar został wykonany na przełomie maja i czerwca w dniach wtorek-czwartek w godzinach szczytu rannego 6:30-8:30 oraz szczytu popołudniowego 15:00-17:00 w 17 punktach pomiarowych. Pomiar został wykonany przez Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów we współpracy ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS oraz Młodzieżowej Rady Miasta w Świdniku.

SZCZEGÓŁOWY RAPORT

MAPA WRAZ Z NANIESIONYMI WYNIKAMI

OBSERWACJE:
Na 5792 rowerzystów poruszających się po mieście przypadało tylko 68 rowerów miejskich co daje udział 1,2%. Liczby te w porównaniu do Lublina 7,7% pokazują iż w Świdniku wypożyczenie jest na znacznie niższym poziomie:

Przyczyn jest kilka:

 1. młody system, który jest jeszcze nie znany przez mieszkańców
 2. brak promocji ze strony administracji (system został zakupiony i pozostawiony sam sobie)
 3. niewystarczająca liczba stacji, które nie dają możliwości swobodnego poruszania się po mieście.

Minimalna liczba stacji to 9 a optymalna 12. Stacje powinny dodatkowo się znaleźć przy:

 • Placu Konstytucji 3 Maja
 • Targu
 • Cmentarzu

Badania przeprowadzone były w 2016r. w 17 pkt, przy czym 1-12 pkt zostały powtórzone i porównane z ubiegłym rokiem.

Rowerzystów w 17 pkt było 5792 w tym 68 rowerów miejskich.

Do porównania wybraliśmy 12 pkt, które realizowane były także w ubiegłym roku.

W 2015r. w 12 pkt przejechało 3619 rowerzystów.

W 2016r. w tych samych 12 pkt. 4645 rowerzystów w tym 56 rowerów miejskich.

Liczba rowerzystów wzrosła o 1026 co daje 28,35% w porównaniu do 2015r.

REKOMENDACJE OGÓLNOMIEJSKIE:

 1. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 1), 8), 13), 9) i 10) potwierdzają konieczność budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Racławickiej.
 2. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 9), 5) i 3) wskazują na konieczność budowy rozwiązań dla rowerzystów. Proponowane jest tutaj wymalowanie pasów rowerowych na ul. Kosynierów. Na odcinku skrzyżowania Niepodległości-Wyszyńskiego do Okulickiego – Wyszyńskiego rekomendowane jest wymalowanie sierżantów rowerowych. Rozwiązanie to da bezpieczne połączenie do szkół, targu oraz do WSK.
 3. Na wszystkich ulicach jednokierunkowych rekomendowane jest włączenie ich pod prąd za pomocą znaków pionowych lub poziomych (kontraruch, kontrapasy).
 4. Połączenie dróg rowerowych na odcinku Aleja Lotników-Niepodległości do Aleja Lotników-Sportowa wymagają doprowadzenia do skrzyżowań i utworzenie ciągłości infrastruktury.
 5. Ul. Armii Krajowej wymaga przebudowy i wprowadzenia rozwiązań rowerowych, droga dla rowerów/ pasy lub inne rozwiązania dałyby połączenie do szkoły, z osiedlem Wschód, z ogródkami działkowymi.
 6. Od Ul Racławickiej (światła) w stronę Gimnazjum nr 1 (ul. Kopernika) rekomendowane jest utworzenie kontrapasa. Rozwiązanie to połączyłoby osiedle Brzeziny z już istniejącą infrastrukturą w części centralnej miasta.
 7. Na ul Wyszyńskiego na wysokości (51.214728, 22.698270) Zespołu Szkół nr 2 oraz na wysokości (51.211501, 22.696256) Przedszkola Bajkowy Świat rekomendowane jest wybudowanie wyniesionych przejść z przejazdami dla rowerzystów. Rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo oraz daje kolejne połączenie rowerowe.
 8. Skrzyżowanie Niepodległości-Kosynierów w stronę osiedla Wschód rekomendowane jest:
  wymalowanie przejazdu rowerowego;
  wybudowanie pochylni
  włączenie ruchu rowerowego wzdłuż chodników od ul Niepodległości do ul. Armii Krajowej.
 9. Na odcinku Kosynierów-Kopernika rekomendowane jest wprowadzenie kontraruchu. Rozwiązanie to skróciłoby drogę dzieciom chcących dotrzeć do szkoły i zmniejszyłoby liczbę miejsc kolizyjnych.
 10. Na całej długości ulicy Okulickiego (części jednokierunkowej) rekomendowane jest wprowadzenie kontraruchu/kontrapasu.
 11. Ul. Wyspiańskiego rekomendowane jest wprowadzenie kontrapasa.
 12. Na ul. Klonowej rekomendowane jest wymalowanie sierżantów rowerowych.

Paweł Cal
Maciej Lubaś

Świdnik Miasto Dla Rowerów