Rekomendacje dla ulicy Racławickiej.

Share Button

Ulica Racławicka wraz z ul. Niepodległości, Aleją Lotników Polskich, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Kosynierów tworzy kręgosłup dróg zbiorczych w mieście Świdnik.

Funkcja i charakter wpływa, że jest jedną z najczęściej eksploatowanych przez kierowców, rowerzystów i pieszych.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na projekt przesyłamy do Starostwa Powiatowego w Świdniku zbiór rekomendacji oraz wytycznych, które wpłyną na lepsze wykorzystanie oraz zwiększy bezpieczeństwo tej ulicy przez osoby niezmotoryzowane.

1) nawierzchnia dla pieszych i rowerzystów winna być bitumiczna w konstrukcji 3+3 cm;
2) wzdłuż ulicy na całej długości rekomendowane są dwukierunkowe obustronne drogi dla rowerów;
3) rekomendowane są najkrótsze drogi (brak odgięć, które powodują wydłużenie czasu poruszania się dla pieszych i rowerzystów);
4) liczba przejść dla pieszych w obecnym układzie jest optymalna;
5) przejścia wraz z przejazdami rowerowymi winne być doświetlane punktowo;
6) należy otworzyć wszystkie relacje poprzeczne dla rowerzystów;
7) należy przyjąć dużą uwagę na zachowanie stanu drzew w trakcie projektowania na wysokości Racławicka 11-19 (około 50 drzew);
8) na wysokości przystanków autobusowych ruch rowerowy powinien być poprowadzony z tyłu przystanku, obok przystanków powinny znaleźć się barierki siedziskowe segregujące ruch pieszy i rowerowy;
9) Zatoki parkingowe należy odseparować od ciągów pieszych i rowerowych.

Ad.1) Ciągłe starzenie się społeczeństwa wpływa na motorykę ruchową, osoby starsze poruszają się wolniej oraz bardzo często o lasce. Osoby z niepełnosprawnością poruszające się wózkami, a także rolkarze, rodzice z wózkami, osoby starsze z balkonikami. W świetle prawa polskiego są pieszymi. Nawierzchnia z kostki brukowej wpływa niekorzystnie na efektywność poruszania się po mieście. Nawierzchnie powinny być bitumiczne w standardzie 3+3cm. Krawężniki w obrębie przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych na wysokość 0,0cm.

Ad.2) Na całej długości rekomendowane są wydzielone dwustronne, dwukierunkowe drogi dla rowerów (zgodnie z hierarchią czyli od strony ulicy), w przypadku miejscowych przewężeń wynikających z powodu istniejących skarp lub dorodnego zadrzewienia np. na wysokości Racławickiej 11 rekomendowane są ciągi pieszo-rowerowe. Dodatkowo na drogach dla rowerów powinno znaleźć się oznakowanie poziome.

Ad.3) Podczas projektowania infrastruktury rowerowej należy przyjąć zasady projektowania C.R.O.W szeroka publikacja: http://public.siskom.waw.pl/humptyangel/PAFW_SL/Postaw_na_rower_CROW.pdf
a) promienie łuku
b) miejsca akumulacyjne w obrębie przejazdów rowerowych

Ad.4) Obecny układ przejść dla pieszych daje możliwość komfortowego oraz szybkiego poruszania się osobom niezmotoryzowanym jako podstawowym użytkownikom miasta. Rekomendowane jest wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na wysokości Racławickiej 16, stanowiącego naturalną trasę dzieci do szkół.
Jednocześnie przypominamy iż przyciski dla pieszych i rowerzystów nie spełniają warunków prawnych. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zawiera załącznik nr 3.

Ad.5) Wszystkie przejścia wraz z przejazdami rowerowymi powinny być doświetlane punktowo za pomocą latarni. Rozwiązanie wpływa na większą widoczność i poprawia bezpieczeństwo, obecne rozwiązanie świecący znak przejścia dla pieszych oraz zamontowane „kocie oczka” w jezdni zbytnio absorbują kierowcę jednocześnie nie zwiększają widoczności pieszego chcącego przejść na drugą stronę.

Ad. 6) Remont ulicy Racławickiej daje możliwość dobudowania nieistniejących przejazdów rowerowych. Praktycznie wszystkie przejścia w obecnym układzie łączą się uliczkami z uspokojonym ruchem. Dzięki dobudowaniu przejazdów rowerowych i krótkich łączników 10-30m zwiększy to dostępność dla rowerzystów.
W obrębie przejazdów rowerowych z sygnalizacja świetlną rekomendowane są podpórki dla rowerzystów.

Ad.7) Ulica Racławicka w centralnej cześć od strony północnej posiada bogate zadrzewienie. W trakcie projektowania należy wybrać warianty takie, które dadzą możliwość zachowania jak największej liczby drzew. Dlatego na odcinkach, w których jest za wąsko rekomendujemy ciągi pieszo rowerowe.

Ad.8) Szczególną uwagę należy zwrócić podczas projektowania na łączenie ruchu pieszego z rowerowych na wysokości przystanków. Ruch rowerowy powinien być poprowadzony z tyłu przystanków. Przystanek powinien być odizolowany od drogi dla rowerów za pomocą barierek siedziskowych. Barierki powinny być usytuowane po obu stronach (bocznych) przystanków. Barierki oprócz funkcji segregacji piesi/rowerzyści maja także funkcję spoczynkową.


Ad.9) Częstym zjawiskiem w Świdniku są samochody parkujące na chodnikach, uniemożliwiając poruszanie się pieszych. W miejscach zatok parkingowych rekomendowane jest odseparowanie ciągów pieszych i rowerowych słupkami betonowymi, kulami lub półkulami.

Maciej Lubaś

Świdnik Miasto Dla Rowerów