Międzynarodowa debata dotycząca profesjonalnej edukacji rowerowej.

Share Button

 Dnia 20.01.2016 odbyła się międzynarodowa debata poświęcona profesjonalnej edukacji rowerowej w I Liceum im. W Broniewskiego w Świdniku, zorganizowana przez Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów. Głównymi osobami, które gościliśmy i gościłyśmy byli przedstawiciel i przedstawicielka środowisk rowerowych z Francji: Bernadette Caillard-Humeau – była wice-prezydentka miasta Angers, odpowiedzialna za rozwój sieci tramwajowej i infrastrukturę rowerową, aktualna wiceprezydentka Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów oraz Olivier Schneider – prezydent Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów.

 Jednak na początku artykuły chcemy podkreślić (członkowie i członkinie stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów), że na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele Urzędu Miasta Świdnik – wiceburmistrz Tomasz Szydło oraz naczelnik wydziału oświaty Łukasz Reszka oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Świdniku – wicestarosta Waldemar Białowąs oraz etatowy członek zarządu powiatu Jakub Osina. Pomimo naszego zaproszenia, nikt z zaproszonych włodarzy miasta nie zjawił się na spotkaniu. Martwi nas to, w tym kontekście, iż Urząd Miasta pragnie kontynuować edukację rowerową w szkołach, którą w ubiegłym roku rozpoczęliśmy. Tym bardziej, że spotkanie miało charakter międzynarodowy.

 Spotkanie otworzył prezes stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów – Maciej Lubaś. Opowiadał o dobrych praktykach dotyczących edukacji rowerowej, które udało się wdrożyć do szkół dzięki stowarzyszeniu. Następnie wicestarosta Waldemar Białowąs, oraz członek zarządu Powiatu Jakub Osina, opowiadali o współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i inwestycjach rowerowych w powiecie.

DSC_9418

 Kolejnym punktem spotkania były prezentacje trzech świdnickich szkół biorących udział w projekcie Rowerowa Szkoła, wdrożonym w całej Polsce przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową. O doświadczeniach związanych z przeprowadzonymi zajęciami rowerowymi teoretycznymi i praktycznymi mówili i mówiły uczennice Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 2 Piotr Kwiatek oraz Elżbieta Migut – nauczycielka z PCEZ. Wszystkie osoby prezentujące podkreślały wysoki profesjonalizm, którym kierowały się osoby prowadzące oraz osoby deklarowały potrzebę organizacji kolejnych lekcji dla wszystkich uczniów i uczennic szkół.

DSC_9435DSC_9441

 DSC_9438

 Ostatnim punktem spotkania były prezentacje dobrych praktyk z Francji. Pani Bernadette Caillard-Humeau aktualnie zajmuje się projektem reformy odpowiednika naszej karty rowerowej. W tym celu objechała całą Francję by sporządzić raport o tym jakie są najlepsze praktyki w nauczaniu rowerowej mobilności, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Obecnie prowadzi program „Vélo école”, czyli szkoła nauki jazdy na rowerze. Pan Olivier Schneider, który płynnie mówi po polsku i dobrze zna realia polskich miast oraz aktualne przepisy i współpracuje z siecią „Miasta Dla Rowerów”, opowiadał o Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów zrzeszającej 200 organizacji rowerowych z kraju. Więcej o samym przebiegu spotkania i praktykach, które były na nim omawiane, napiszemy w następnym artykule.

Od lewej: Agata Brodaczewska, Ewa Kiryła, Wojciech Świdnik, Olivier Schneider, Bernadette Caillard-Humeau, Małgorzata Pastusiak, Maciej Lubaś, Katarzyna Szajewska, Sebastian Gała.

Od lewej: Agata Brodaczewska, Ewa Kiryła, Wojciech Świdnik, Olivier Schneider, Bernadette Caillard-Humeau, Małgorzata Pastusiak, Maciej Lubaś, Katarzyna Szajewska, Sebastian Gała.

Klaudia Waryszak-Lubaś