Wizyta studyjna z Białorusi

Share Button

W ubiegłym tygodniu gościliśmy cyklistów z rowerowej organizacji Za Velo Brest (Białoruś), którzy byli u nas z wizytą studyjną.

W ramach wizyty zaprezentowaliśmy wiaty pod wszystkimi szkołami. W Świdniku mamy w sumie 14 wiat rowerowych pod placówkami oświatowymi. Z czego 9 ustawionych pod wszystkimi szkołami jest przez Urząd Miasta w Świdniku w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego oraz 5 wiat ustawionych pod szkołami ponadgimnazjalnymi, zrealizowane przez Powiat Świdnicki w Świdniku. Osoby z Białoruskiej organizacji bardzo chwaliły tego typu rozwiązanie.

Pokazaliśmy również wyniesione przejście łączące istniejąca infrastrukturę na ul. Wyszyńskiego z nowo oddaną łączącą Zespół Szkół nr 2. Tutaj nasi turyści dopytywali się dlaczego początek i koniec nowo oddanej infrastruktury zrealizowany jest z kostki brukowej. Niestety nie potrafiliśmy tego wytłumaczyć. Inwestycja zrealizowana przez Urząd Miasta w Świdniku.

Kontraruch na 5 ulicach w tym na jednej kontrapas. Te rozwiązania budziły sporo zainteresowania wśród naszych gości. Powoływaliśmy się na statystki Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, które mówią że od początku wprowadzenia kontraruchu nie odbył się żaden wypadek. Kontraruch wprowadził Urząd Miasta w Świdniku.

Z dużym zaciekawieniem spotkały się stojaki ustawione w obrębie skrzyżowań dzięki którym:
-poprawia bezpieczeństwo przez zwiększenie widoczności (kierowców, rowerzystów, pieszych)
-niweluje niezgodne z prawem parkowanie,
-dają możliwość bezpiecznego zabezpieczenia roweru pod blokiem.

System Lubelskiego Roweru Miejskiego, który realnie jest pierwszym w Polsce metropolitalnym systemem i łączy dwa przyległe do siebie miasta Świdniki i Lublin. Na system składa się obecnie 96 stacji i 951 rowerów z czego 5 stacji znajduje się w Świdniku. Inewstycja zrealizowana jest przez Urząd Miasta w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta w Świdniku oraz Starostwem Powiatowym w Świdniku.

Podpórki rowerowe na skrzyżowaniach ze światłami, które do tej pory nie są odebrane przez Urząd Miasta w Świdniku. Przypominamy, że podpórki ustawione są tak że nie spełniają ustawowych zapisów związanych ze skrajnią czyli 20cm od krawędzi infrastruktury rowerowej. Białorusini podkreślali że podpórki są potrzebne jednak byli zaskoczeni że podpórki nie spełniają przepisów.

Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkanie, na którym wymienialiśmy się doświadczeniami związanymi z działalnością naszych organizacji.

Klaudia Waryszak-Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów