Rekomendacje do skrzyżowania Klonowa – Aleja Lotników Polskich – Rejkowizna

Klonowa – Aleja Lotników Polskich – Rejkowizna
Share Button

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że przebudowa tego skrzyżowania nie powinna się odbyć ponieważ charakter ulicy oraz natężenie ruchu samochodowego w znacznym stopniu się zmieni po planowanej przez Urząd Miasta w Świdniku przebudowie ul. NSZZ Solidarność.

Rozwiązania na tym skrzyżowaniu będą jedynie rozwiązywały problem dotychczasowego układu komunikacyjnego, pieniądze, które są przeznaczone na tę inwestycję, lepiej by było oszczędzić i przeznaczyć na remont ul. Dworcowej.

Jeżeli jednak wybrana będzie opcja przebudowy skrzyżowania Klonowa – Alei Lotników Polskich – Rejkowizna, chcemy zwrócić uwagę na kilka kwestii:

1) Rekomendacje do mini ronda:

Z proponowanych rozwiązań mini rondo czyli tzw. „pineskowe” znacznie poprawiałoby bezpieczeństwo osób niezmotoryzowanych. W ramach tego rozwiązania należy na tarczy ronda wprowadzić separatory lub wyniesienie względem jezdni, które wpłynie na przepisowe przekraczanie ronda.

2) Rekomendacje przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego

Należy rozważyć dwa warianty:

Optymalny – dodatkowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów z tzw. drugiej  strony planowanego ronda (od strony ronda z Helikopterem), ponieważ jednym z głównych celów podróży pieszych jest dotarcie na przystanek autobusowy. Rozwiązanie obecne wydłuża dojście do przystanku. Dodatkowo przejścia dla pieszych wraz z przejazdami rowerowym należy doświetlić punktowo tak aby pole widoczności było większe, dzięki temu znacznie zmniejszy to ryzyko wypadków.

Minimalny – należy rozważyć przeniesienia obecnego przejścia dla pieszych na tzw. druga stronę ronda i doposażyć je w przejazd rowerowy oraz doświetlenie punktowe.

Przejazdy rowerowe – należy uwzględnić dwukierunkowe.

http://marcinbrosz.pl/doswietlenie-przejsc-dla-pieszych/

Dodatkowo przed prześjciami dla pieszych rekomendowane jest zastosowanie wysp dzielących. Będą one zwiększały bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Przy montowaniu znaków drogowych należy pamiętać o wysokości (około 2m) znaków, tak, aby minimalizować ryzyko zasłonięcia znakiem pieszego lub rowerzysty.

http://rowerowegliwice.blogspot.com

3) Ruch rowerowy na ul. Rejkowizna – w ramach dokumentu pn. „koncepcja układu ścieżek rowerowych w Świdniku” z 2015 r. za który Urząd Miasta w Świdniku zapłacił 24 000 zł opisane jest, że ul. Rejkowizna powinna posiadać infrastrukturę rowerową, niestety w przetargu na budowę ul. Rejkowizna zapisy nie wskazują takich rozwiązań.

Ulica Rejkowizna ma charakter ulicy lokalnej, dlatego proponowane jest rozwiązanie przestrzeni współdzielonej, na której wprowadzony jest znak D-40 czyli strefa zamieszkania. Ruch pieszy, rowerowy oraz samochodowy może odbywać się na tzw. jednej płycie drogi. Dzięki temu rozwiązaniu, mieszkańcy zachowają aktualną powierzchnię swoich działek. Rozwiązanie to wymaga jednak wprowadzenia pewnych rozwiązań, dzięki którym, osoby niezmotoryzowane będą czuły się bezpieczne, a charakter drogi z lokalnej nie zmieni się w skrót dla innych kierowców, w trakcie szczytów porannych oraz popołudniowych.

W ramach wprowadzania fizycznego ograniczenia ruchu można:
a) wyznaczyć miejsca parkingowe naprzemienne
b) stworzyć szykany, miejscowe przewężenia
c) wynieść tarczę skrzyżowania, dzięki czemu bezpieczeństwo oraz widoczność pieszych znacznie się zwiększa.
d) na płycie jezdni usytuować donice, nasadzenia, stojaki rowerowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego itd.,

Powyższe przykłady znacznie wpłyną na przepisową jazdę oraz ograniczą chęci kierowców, chcących omijać poranny oraz popołudniowy szczyt lokalną ulicą.

4) Wprowadzanie i wyprowadzanie ruchu rowerowego na ul. Rejkowizna oraz Klonowa.

W związku z lokalnym charakterem dwóch ulic, ruch rowerowy powinien odbywać się na jezdni w tzw. ruchu ogólnym. Istniejąca droga dla rowerów oraz planowane przejazdy rowerowe w relacji Klonowa – Rejkowizna powinny kończyć się krótkimi łącznikami wprowadzającymi i wyprowadzającymi ruch rowerowy z/na ul. Rejkowizna oraz ul. Kopernika.

Klaudia Waryszak-Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów