Nielegalny przycisk, legalny w Świdniku

Share Button

Przygotowywana jest przebudowa skrzyżowania Klonowa, Al. Lotników Polskich, Rejkowizna. W ramach przebudowy zamontowane będą światła. Urząd szykuje niezgodne z prawem przyciski dla rowerzystów.

W ramach przebudowy na skrzyżowaniu Klonowa- Al. Lotników Polkich- Rejkowizna dojdą światła. Żeby przekroczyć skrzyżowanie trzeba będzie nacisnąć nielegalny przycisk. Od prawie 10 lat w Polsce zdelegalizowano przyciski dla rowerzystów, tymczasem w PFU na str 17 czytamy:

Detekcja wszelkich pojazdów powinna odbywać się automatycznie o czym wyraźnie mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W punkcie 3.1.załącznika nr 3 do niniejszego rozporządzenia pojawia się następująca definicja:

„Detektor — element wykrywający poszczególne grupy uczestników ruchu (pojazdy lub pieszych), którego działanie polega na wytworzeniu sygnału przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony bądź automatyczny w przypadku pieszych.”

Jednocześnie Prawo o ruchu drogowym w Art. 2 ust. 47 definiuje rower jako pojazd:

„rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem”

Paragraf 2. pkt 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia obliguje do zmiany nieprawidłowych sygnalizatorów do końca 2008 roku:

„Sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.”

Klaudia Waryszak-Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów