Badania natężenia ruchu rowerowego w Świdniku z 2017

Share Button

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Pomiar Ruchu Rowerowego 2017 w Świdniku. Pomiar został wykonany na przełomie maja i czerwca w dniach wtorek-czwartek w godzinach szytu rannego 6:30-8:30 oraz szczytu popołudniowego 15:00-17:00 w XV punktach pomiarowych. Warunki atmosferyczne w trakcie pomiarów: słonecznie, bezwietrzenie, temperatura ok. 19 oC. Wyjątkiem był 31.05.2017 – bardzo duży wiatr, przelotne opady deszczu 7:30-7:40 i 8:00-8:10.

Pomiar został wykonany przez Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów we współpracy ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS „Smart City” i Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego.

badania nateżenia ruchu rowerowego

Na 5056 rowerzystów poruszających się po mieście przypadało tylko 16 rowerów miejskich co daje udział 0,3 %, a w roku 2016 r. wypożyczenie było na poziomie 1,2%.

Mapa wieku infrastruktury

Szczegółowy raport z badań nateżenia ruchu rowerowego w 2017 r.

REKOMENDACJE OGÓLNOMIEJSKIE:

 1. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 1), 8), 13), 9) i 10) potwierdzają konieczność budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Racławickiej.
 2. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 9), 5) i 3) wskazują na konieczność budowy rozwiązań dla rowerzystów. Proponowane jest tutaj wymalowanie pasów rowerowych na ul. Kosynierów. Na odcinku skrzyżowania Niepodległości-Wyszyńskiego do Okulickiego – Wyszyńskiego rekomendowane jest wymalowanie sierżantów rowerowych. Rozwiązanie to da bezpieczne połączenie do szkół, targu oraz do WSK.
 3. Na wszystkich ulicach jednokierunkowych rekomendowane jest włączenie ich pod prąd za pomocą znaków pionowych lub poziomych (kontraruch, kontrapasy)
 4. Połączenie dróg rowerowych na odcinku Aleja Lotników-Niepodległości do Aleja Lotników-Sportowa wymagają doprowadzenia do skrzyżowań i utworzenie ciągłości infrastruktury.
 5. Armii Krajowej wymaga przebudowy i wprowadzenia rozwiązań rowerowych, droga dla rowerów/ pasy lub inne rozwiązania dałyby połączenie do szkoły, z osiedlem Wschód, z ogródkami działkowymi.
 6. Na ul Wyszyńskiego na wysokości (51.214728, 22.698270) Zespołu Szkół nr 2 oraz na wysokości (51.211501, 22.696256) Przedszkola Bajkowy Świat rekomendowane jest wybudowanie wyniesionych przejść z przejazdami dla rowerzystów. Rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo oraz daje kolejne połączenie rowerowe.
 7. Skrzyżowanie Niepodległości-Kosynierów w stronę osiedla Wschód rekomendowane jest:
  wymalowanie przejazdu rowerowego;
  wybudowanie pochylni
  włączenie ruchu rowerowego wzdłuż chodników od ul Niepodległości do ul. Armii Krajowej.
 8. Na odcinku Kosynierów-Kopernika rekomendowane jest wprowadzenie kontraruchu wraz z kontrapasem. Rozwiązanie to skróciłoby drogę dzieciom chcących dotrzeć do szkoły i zmniejszyłoby liczbę miejsc kolizyjnych.
 9. Na całej długości ulicy Okulickiego (części jednokierunkowej) rekomendowane jest wprowadzenie kontraruchu/kontrapasu.
 10. Na ul. Wyspiańskiego rekomendowane jest wprowadzenie kontrapasa.

Maciej Lubaś
Świdnik Miasto Dla Rowerów