Spotkanie u Wojewody w sprawie ul. Dworcowej

Share Button

Udostępniamy oświadczenie Wojewody ws. połączenia Lublina i Świdnika ul. Dworcową.

 

Bliśmy 4.08.2016 na  spotkaniu w sprawie ul. Dworcowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

W skrócie:
Działka 73 teoretycznie należy do gminy Świdnik, aby stało się to praktyką gmina powinna pomiędzy 1990 a 2005 rokiem przekazać wojewodzie dokumenty inwentaryzacyjne. Gmina nie zdążyła stąd obecnie decyzję w tej sprawie może wydać wyłącznie wojewoda.

Odnośnie działki 72/2 pojawiły się wątpliwości co do intencji PKP przy zrzeczeniu się zarządu. Ruch jest obecnie po stronie PKP.

Po uregulowaniu działki 72/2 obie działki będą zkomunalizowane i przekazane samorządowi lokalnemu.

Czekamy nieciepliwie na roztrzygnięcie sprawy.